Kas Naujo?

Skautų naujienos

2017-06-17

Melisų skiltis skilčių konkurse (1)

Skilties diskusija pareigos tema.

Sveiki sesės ir broliai!

Mes, Šilalės Simono Gaudėšiaus draugovės Melisų skiltis, nutarėme nedelsdamos dalyvauti Skilčių konkurse. Ir iš karto tai nusprendus įvykdėme pirmąją užduotį - surengti skilties diskusiją pareigos tema. Pasikvietusios patyrusią sesę Eglę, aptarėme su ja pareigybių skautuose privalumus bei trūkumus, ugdomas savybes bei iššūkius, su kuriais gali susidurti pareigingas skautas. Atlikdamos šitą užduotį pasisėmėme daug naujų žinių ir įgavome naujų vertybių, kurias žadame ugdyti savyje!

Taip pat kalbantis šia tema gaminome ir suvenyrus, apie kuriuos- kitame straipsnelyje.

Iki pasimatymo, sesės Melisos!