Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-05-03

Vyšnių taryba. Atvirai ir nuoširdžiai – Jums!

Tikriausiai girdėjote apie Vyšnių tarybą? TAIP, tai ta pati taryba, kuri buvo išrinkta praeitą rugpjūtį patyrusių skautų stovykloje PATS PAT.S. Bet ką jinai veikia? Norėtume supažindinti ir Jus su mūsų iškeltomis ir bandomomis spręsti problemomis.

Dar rugsėjo mėnesį, susirinkę į pirmąją Vyšnių tarybos sueigą, iškėlėme aktualiausias kraštuose patyrusių skautų problemas ir įsipareigojome jas spręsti ar bent jau mažinti. Kad būtų lengviau dirbti su patyrusiais skautais, sukūrėme kraštuose aktyviąsias grupes – mažąsias vyšnių tarybėles. Lapkričio mėnesį patyrę skautai ir kandidatai rinkosi į Žiežmariuose Vyšnių tarybos suorganizuotą renginį – „VyšnOdisėją“.

Antrojoje sueigoje (lapkričio mėnesį) aptarėme „VyšnOdisėją“, kokios buvo padarytos klaidos, kaip jų išvengti, skaitėme dalyvių atsiliepimus laiškuose (ačiū visiems už komplimentus ir gerą kritiką). Taip pat generavome idėjas žygio konkursui „Buvau į Lietuvą išėjęs“.

Trečiojoje sueigoje (balandžio mėnesį) vyko mažųjų vyšnių tarybėlių veiklos aptarimas. Štai, kas paaiškėjo. Aktyviausiai tvarkomasi su kandidatų ruošimu. Džiaugiamės, jog Vilniaus krašte vyksta reguliarios sueigos. Utenoje kandidatų nemažai, bet jiems trūksta motyvacijos. Tauragės mažoji vyšnių taryba įpareigota surengti kandidatams mokomuosius žygius. Telšiai kartu su Klaipėda surengė mokymus „Kai sirpsta vyšnios Žemaitijoj“. Taip pat vyko ir Marijampolės renginys „Žalios vyšnios“. Labai gaila, kad vadovai neleido įvykdyti pilnos programos, kuri, tikėtina, būtų buvusi tikrai šauni. Šiauliai ir Kaunas taip pat rado puikių idėjų šiai problemai spręsti.

Brolių trūkumo problema visuose kraštuose lyg ir spęndžiasi savaime. Džiugu, jog nors ir nedaug, bet turime šaunių brolių! Silpnos ideologijos ir motyvacijos stoką geriausia spręsti bendravimu. Veiklos tūkumas, pirmojoje sueigoje atrodęs labai didele bėda, dabar lyg ir neegzistuoja. Trūksta labiau noro negu veiklos. Tarpusavio ryšio tarp draugovių ir narių skaičiaus problemos lyg ir išblėso. Svarbiausia ne kiekybė, o kokybė!

Mums rūpi ir tai, kad trūksta vadovų arba jų kompetencijos... Galbūt ne mums spręsti šią problemą, tad prašome atsižvelgti ir priimti draugišką kritiką. Mieli vadovai, Mums trūksta Jūsų paramos ir supratimo. Pastebėjome jog daugumoje kraštų patyrimo laipsniai duodami neįvykdžius programos ir pagal vadovų simpatijas. Manome, jog trūksta ir informacijos, nes yra tokių patyrusių skautų, kurie visai nežino, kas tie patyrimo laipsniai. Taigi bandome skleisti informaciją.

Pastebėjome, kad patyrę skautai nesiekia tapti vyr. skautais, jiems trūksta informacijos. Taigi, Mielieji vyr. skautai, ką jūs į tai?

Taip pat trečiojoje sueigoje spendėme ir kitus klausimus, kaip antai: specialybių (generavome idėjas, planavome, kaip galėtume prisidėti prie jų įgyvendinimo), Tautinės stovyklos 2008 m. (norėtume būti atsakingi už Vyšnių tarybos III rinkimus stovyklos metu), „Pats pat.s.“ (II), Vyšnių tarybos organizuojamo renginio.

P.S Dėmesio, ALYTAUS ir PANEVĖŽIO kraštai, išsirinkite iš patyrusių skautų po aktyvų atstovą, kuris galėtų prisijungti prie mūsų ir atstovauti Jūsų kraštui Vyšnių taryboje. Labai laukiame! (rašyti sesei Bacikei adresu b4cike@yahoo.com)

Jeigu turite idėjų, nusiskundimų, pasiūlymų ar dar ko nors, taip pat rašykite sesei Bacikei aukščiau nurodytu ardesu. Visi svečiai yra maloniai laukiami mūsų posėdžiuose! Mes neturime ko slėpti.

Pagarbiai, Vyšnių tarybos pirmininkė