Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-05-02

Penktasis skautiškų organizacijų „Apskritojo stalo“ susitikimas

Gegužės 1 d. įvyko penktasis skautiškų organizacijų „Apskritojo stalo“ susitikimas. Pagal „Apskritojo stalo“ dalyvių susitarimą, galimybė organizuoti šio stalo susitikimus, kiekvieną kartą perduodama vis kitai skautiškai organizacijai. Šį kartą susitikimą, vykusį Vilniaus Mokytojų namuose, organizavo Lietuvos skaučių seserija.

Susitikime dalyvavo Lietuvos skautijos, Lietuvos skautų sąjungos, Lietuvos skaučių seserijos, Lietuvos suaugusių skautų bendrijos, Lietuvos jūrų skautijos, Studentų skautų korporacijos „Vytis” ir Akademinės skaučių draugovės, Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungos, M.K.Čiurlionio muziejaus ir kiti atstovai.

Susitikime buvo aptartas 3-iasis bendrai visų Lietuvos skautų organizuojamas Šimtmečio jubiliejaus renginys – Skautiška paroda, kurios atidarymas ir ją lydinti konferencija vyks gegužės 12 d. Taip pat nutarta organizuoti kitą susitikimą, vyksianti rugsėjo mėnesį. Šį susitikimą Kaune organizuos Lietuvos jūrų skautija.
Kito susitikimo pagrindinis klausimas - „Apskritojo stalo“ tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos. Šiam klausimui diskutuoti Lietuvos skautija nori surinkti kuo daugiau įvairių nuomonių ar pasiūlymų iš savo narių. Todėl visi turintys pasiūlymų kviečiami siųsti asmeninę žinutę br. Arūnui Kemežiui.

Lietuvos skautijos informacija