Kas Naujo?

Skautų naujienos

2017-02-28

LS eilinis vadovų Suvažiavimas Vilniuje

Visa reikalinga informacija apie jau šį šeštadienį vyksiantį LS vadovų suvažiavimą!

Data: 2017 m. kovo 18 d.

Suvažiavimo vieta: LR Seimo rūmuose, Gedimino pr. 51, Vilniuje.

Programa
Suvažiavimo metu bus pristatyta veiklos ir finansinė ataskaita už 2016 m., Tarybos ir Kontrolės komisijos išvada apie ataskaitą, Tarybos, Kontrolės bei Etikos komisijų ataskaitos bei renkami 8 nauji Tarybos nariai. Suvažiavimo dalyviai taip pat bus supažindinti su numatomais 2017 m. nacionaliniais renginiais. Suvažiavimo darbotvarkė bus paskelbta vėliau. Sekite informaciją.

Dalyviai

Į suvažiavimą kviečiami visi LS nariai turintys balso teisę. Suvažiavime balso teisę turi LS padalinių vadovai – kraštų seniūnai, tuntininkai, draugininkai*, jų pavaduotojai (ne jaunesni kaip 16 metų ir ne daugiau kaip po vieną padaliniui), Tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų nariai. Užimantys dvi ir daugiau pareigų (pvz., Tarybos nario ir draugininko) gauna tik vieną balso teisę. Taip pat nėra galimybės dalyvaujant Suvažiavime deleguoti antro žmogaus savo antrų pareigų balsui išnaudoti. 

Suvažiavime svečio teisėmis gali dalyvauti kraštų atstovai. Svečio teisėmis dalyvaujančių dalyvių prašysime susimokėti pavedimu 5 Eur dalyvio mokestį. (Lietuvos skautija, LT36 7290 0000 0060 6983, AB "Citadele" Bankas, mokėjimo paskirtyje nurodyti "Suvažiavimo dalyvio mokestis")

Jei suvažiavimo delegatai dalyvauja pagal kito skauto(-ės) įgaliojimą, reikalingą dokumentą reikia atsivežti su savimi ir pristatyti registratūroje. 

Draugovės, turinčios balso teisę turi gauti tai patvirtinantį laišką iki kovo 1 d. Jei jo negavote, galite pateikti užklausą info@skautai.lt

* Pagal Lietuvos skautijos Struktūrinius nuostatus draugovę sudaro 14–45 nariai, todėl balso teisė bus suteikta ne mažiau kaip 14 narių turinčių ir nario mokestį už 2017 m. susimokėjusių draugovių vadovams.

Registracija

Registracija prasidės vasario mėn. 1 d. ir bus vykdoma iki kovo mėn. 3 d. Registracijos anketa bus skelbiama skautai.lt ir siunčiama delegatams el. paštu.

Registracijos anketa: https://docs.google.com/forms/d/1PR-4NbYAwziunyawFI1bdBUsSxmfXAudccbfZFoO0QM/edit

Klausimai suvažiavimui

Jeigu norite, kad Jūsų klausimai būtų įtraukti į suvažiavimo darbotvarkę, atsiųskite suformuluotus klausimus iki 2017 metų kovo 13 d. Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkui Tomui Rakovui el. paštu taryba@skautai.lt

Kandidatai į LS Tarybą

Kandidatais į Tarybą Suvažiavime pripažįstami asmenys, kurių kandidatūras raštu pasiūlo krašto vadija arba ne mažiau kaip 3 Suvažiavimo delegatai. Pasiūlymai turi būti pateikti Suvažiavimo rengimo komisijai likus ne mažiau kaip 1  savaitei iki Suvažiavimo. Delegavimo dokumentus iki kovo 13 d. reikia atsiųsti į Nacionalinę organizacijos būstinę Trakų g. 18, Kaunas, el. paštu info@skautai.lt

Suvažiavimo dienotvarkė:

 

Suvažiavimo metu bus tvirtinama Lietuvos skautijos metinė ataskaita už 2016 m. Su ja susipažinti galite čia:

LS Administracija