Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-04-26

Ar daug reikia?(Gerasis darbelis)

Skautų judėjimo šimtmetis ir jam paminėti skirta Gerųjų darbelių akcija ant kojų pastatė turbūt visus. Sukrutome ir mes, svarstėm, ginčijomės ir tarėmės, kuo gi mes galėtumėm būti naudingi savo miestui. Ilgai sukom galvas ir nusprendėm, kad surūgę vilniečių veidai – pernelyg įprastas reiškinys, tapęs gan opia sostinės problema. Juk kam smagu gyventi ar lankytis mieste, kurio gyventojai vaikšto lyg žemę pardavę?

Taigi, sekmadienį 13h prie Gedimino paminklo Katedros aikštėje susirinko „Skaisčio“ tunto „Ragės“ draugovės patyrusios skautės, „Baltojo lokio“ draugovės skautai ir „Kernavės“ tunto „Jundų“ draugovės patyrusios skautės – gan gausus būrys, apsiginklavęs šypsenomis veiduose bei gausybe spalvotų ir nespalvotų vokelių, kuriuose... gėrį skleidžiantys ir nuotaiką keliantys laiškučiai vilniečiams!
Greitai išsiskirstėme po senamiestį. Būta visko – vilniečiai žmonės įtarūs, reklamas dalinančiųjų ir sektantų nuvarginti. Kas pakeiksnojo, kas paniurzgėjo, kas kreivai pažiūrėjo... Pasitaikė viena senutė, kuri pabėgo, pasikišusi rankinuką po pažastimi, kita nepriėmė laiškelio teigdama: „Nesuprantu tokių žaidimų.“
Ką padarysi. Neišmokysi žaisti kiekvieno, ne kiekvieną gali įtikinti, jog tavo laiškelis teturi vieną tikslą – sukelti šypseną. Kaip ten bebūtų, savo tikslą mes pasiekėme. Daugeliui vilniečių net nereikėjo skaityti mūsų laiškų. „Tai keistuoliai“ kraipė galvas, bet nueidavo šypsodamiesi, tikriausiai ir šiek tiek laimingesni, smalsiai apžiūrinėdami vokelius. Buvo ir tokių, kurie, iš karto perskaitę laiškelį, kvatojo ir dėkojo už pakeltą nuotaiką.
Gal bent vienai minutei tie žmonės tapo laimingesni. Juk to užtenka? :)