Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-04-25

Skautiška šiluma(Gerasis darbelis)

Šiltą trečiadienio popietę Vilkaviškio "Gražinos" draugovės skautai pajudėjo Didvyžių pensionato link. Ten mus pasitiko jau matyti žmonės, nes esame čia buvę prieš Kalėdas. Sulaukėm itin šilto priėmimo. 14 val. visi susirinko į foje, kuri Didvyžių pensionato gyventojai vadina "Didžiuoju kampeliu" ir pradėjome savo programą.

Daug dainavom, žaidėm įvairius žaidimus, bandėm įtraukti kuo daugiau gyventojų. Buvo smagu matyti jų nuoširdžias pastangas ir džiaugsmą akyse, nors kai kuriuos gyvenimas labai nuskriaudė, ir jie negalėjo visko atlikti taip, kaip reikėtų. Pabendravę, padainavę sulaukėmė nuoširdžių padėkos žodžių ir klausimų, ar dar atvyksime. "Žinoma, kad atvyksime!" – atsakėme vienai merginai paklausus. Truputį pasivaišinę, aplankėme gyventojus intensyvios slaugos skyriuje, kuriems padainavome šiltų skautiškų dainų. Ypač sujaudino senyvų žmonių ašaros, nes intensyvios slaugos skyriuje nedažnai vyksta renginiai dėl sunkesnės gyventojų negalios, o patys nueiti į renginius, vykstančius Didvyžių pensionato salėje, deja, nepajėgia, todėl labai džiaugėmės galėdami jiems suteikti bent kelias laimės akimirkas. Išvykome namo, jausdami širdyse neapsakomai gerą jausmą, jog galėjome pabūti su šiais vienokią ar kitokią negalią turinčiais žmonėmis, suteikti jiems bent mažytę kruopelytę šilumos ir laimės.

Sesės Eglė ir Gabrielė