Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-04-24

Jaunimo susitikimas „Lygios galimybės ir socialinis dalyvavimas vaikams bei jaunimiu“

Balandžio 13 – 16 dienomis vykusiame Jaunimo susitikime „Lygios galimybės ir socialinis dalyvavimas vaikams bei jaunimiu“, kurio tikslas buvo sudaryti Veiksmų planą, tarp dalyvavusių beveik dvieju šimtų jaunų žmonių iš 34 Europos šalių, gausioje lietuvaičių delegacijoje buvo ir Lietuvos skautijos atstovė - Dalia Navickaitė.

Pranešimus skaitė Karin Reiser, Vokietijos Vaikų, pagyvenusiųjų, moterų ir jaunimo reikalų ministrė, Pierre Mairesse, Europos komisijos Švietimo ir kultūros departamento direktorius Jaunimo, Sporto ir ryšių su piliečiais reikalams, Jaakko Weuro, Europos jaunimo forumo viceprezidentas. Europos jaunimo Paktą – pagrindinius Euorpos politikos akcentus pristatė Manfred von Hebel, Europos jaunimo politikos ekspertas Švietimo ir kultūros departamente prie Europos komisijos. Ponas Manfredas aktyviai dalyvavo visame susitikime, darbo grupėse.Viso renginio metu veikė „Projektų mugė“, kur buvo pristatomi įvykę arba planuojami socialiniai projektai. Tai – puiki galimybė pasidalinti patirtimi, pasitikrinti savo idėjos kokybę, gauti gerų patarimų.Pasidalinę į 8 darbo grupes pagal skirtingas temas – kryptis, dalyviai aptarė lygybės problemas, diskutavo, ieškojo sprendimų. Po ilgų diskusijų, intensyvaus darbo grupėse buvo pristatyti rezultatai – Veiksmų planas, su kuriuo susipažinti galima čia.

Šis Veiksmų planas yra jaunimo pasiūlymai vaikų ir jaunimo lygių galimybių klausimu Europos komisijai, užtikrinant socialinę ir dalyvavimo lygybę Europoje. Tad, apima geras jausmas, kai matai tiek aktyvių, pilietiškų, jaunų žmonių, dirbančių mūsų visų bendram labui.

Renginio svarbą organizatoriai pabrėžė ne tik intensyvia darbotvarke, bet ir prabangia aplinka, susitikimais su ypač svarbiais svečiais – atstovais iš įvairių Vokietijos valstybinių institucijų, dirbančių Jaunimo politikos srityje.

Dalia Navickaitė