Kas Naujo?

Skautų naujienos

2016-12-15

Betliejaus Taikos ugnis - paruošia Šv. Kalėdoms.

Sveikinu su džiugiu Jėzaus Kristaus gimimo laukimo laikotarpiu, kuris skautams prasideda Betliejaus Taikos ugnies akcija.

Mieli broliai, sesės skautybėje

Sveikinu su džiugiu Jėzaus Kristaus gimimo laukimo laikotarpiu, kuris skautams prasideda Betliejaus Taikos ugnies akcija.

Šiandien 15 d. ryte 9 val. ugnis pasiekė Šiaulius, ryt perduosime borliams latviams.

Noriu pasidalinti keliomis mintimis, kurios gal padės pristatyti šią akciją žmonėms.

Kas yra Betliejus? Jėzaus Kristaus gimimo vieta Izraelyje.

Istoriškai patikimi faktai: Jėzus gimė Betliejuje, valdant imperatoriui Augustui, gyvam tebesant Erodui, žiemą, kai mokesčių apskaita privertė jo motiną Mariją ir jos sužadėtinį Juozapą iš gyvenamosios vietos Nazarete vykti į Betliejų, kurio apylinkėse jie turėjo paveldėto turto.

 

Kodėl Taikos?

Prieš septynetą šimtmečių žydų pranašas Izaijas busimąjį Mesiją (pasaulio gelbėtoją) vadina Taikos kunigaikščiu:

.....Mums gimė Kūdikis, ir sūnus duotas mums,

Ir Viešpatystė ant jo pečių:

O vardas jo bus: Nuostabusis Patarėjas,

Galybių Dievas, busimojo pasaulio Tėvas,

Taikos kunigaikštis“.

(Izaijo 9,5).

Hebrajų kalbos išsireiškimas „taikos kunigaikštis“ („sar shalom“) yra platesnės reikšmės negu lotynų „princeps paeis“, nes hebraiškai „taika“ — „shalom“ — nurodo gerovę, tobulą laimę. Tačiau busimasis Mesijas, pramatytas „karalaičiu“, kartu su „laime“ į savo karalystę atneš ir lotynų kalbos prasme „taiką“, kaip karo priešingybę, nes kur nėra taikos, ten juo labiau nėra „laimės“.

Kodėl ugnis?

Ugnis - Dievo meilės ženklas. Luko evangelijoje skaitome  „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų!" (Lk12, 49)

Betliejuje esančioje Jėzaus Kristaus gimimo bazilikoje (iškilmingas bažnyčios vardas) esančioje gimimo grotoje žmonės meldžiasi uždegdami žvakes, kasmet, jau nuo 1986-ųjų metų, lapkričio pabaigoje vienas vaikas iš Austrijos įžiebia žibintą nuo liepsnojančios amžinosios ugnies ir perduoda kitiems skautams. Taigi ugnis ne tik proga prisiminti kas man yra Šv. Kalėdos, bet ir malda už taiką pasaulyje.

Nuoroda apie vykusias ekumenines (visų krikščioniškų bažnyčių) pamaldas.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-12-14-i-lietuva-atkeliavo-betliejaus-taikos-ugnis/152810

 

Linkiu gražių BTU pasidalinimu, skleiskime meilę ir džiaugsmą ir tebūna ramybėje mūsų širdys.

LS dvasios tėvas

Arūnas Jankauskis