Kas Naujo?

Skautų naujienos

2016-12-13

Piranijos

Piranijų pošūkis: Piranijos kumštis, o ne šaka. Tad esam vieninga skiltis pasiruošus augti kartu :)

          Piranijos

Piranijų skiltis gyvuoja jau keturis metus, tiesa su kiekvienais metais narių vis daugėja. Skilties sukūrimas buvo mums pačioms netikėtas, kadangi skiltį sukūrėm prieš pat įžodį, tačiau dabar tuo labai džiaugiamės, galim augti ir tobulėti kartu. Šiuo metu turime slaptas savo skilties taisykles, kurių neatskleisime. Bet galime paminėti, jog yra 12 punktų, kurių piranijos griežtai laikosi. Už pažeidimus taikomos negailestingos baudos. Taip pat atėjusios naujos narės turi būti pakrikštintos, kad taptų TIKROMIS Piranijomis. Šiuo metu pas mus yra dvi naujos skilties narės, kurių dar nespėjome pakrikštinti, todėl jas vadiname ikriukėmis. Turime ir daugiau tradicjų, viena jų - gimtadienių ar kalendorinių švenčių šventimas. Kiekviena pakrikštinta skilties narė turi savo pareigas, jas atsakingai atlieka. Patyrusios skautės Simona ir Miglė yra skiltininkė ir paskiltininkė. Gabija - gairelininkė, Augustė - metraštininkė, Emilija – iždininkė, na ir ikriukės Kamilė ir Neda dar nespėjo gauti pareigų. Turime skilties simbolika. Kiekviena ant kaklaraiščio nešiojame segtuką su užrašytu skilties pavadinimu ir skilties ženklu. Piranijų skilties ženklas susideda iš piranijos kuri simbolizuoja priklausymą mūsų skilčiai ir lelijėlės kurios žiedai simbolizuoja tarnavimą Dievui, Tėvynei ir Artimui. Visais metų laikais piranijos mėgsta stovyklauti, iškylauti, nesvarbu, lyja ar šviečia saulė - juk skautas pasirengęs viskam! Taip pat mėgstame traukti dainas, kartais į ritmą, o kartais nelabai, eiti į žygius, rengti bei dalyvauti sueigose ir visų svarbiausia - kartu leisti laiką.

  

Buvo atlikta skilties pristatymo užduotis, sekėsi puikiai ir kūrybingai, dalyvavo visos piranijos ir ikriukės.