Kas Naujo?

Skautų naujienos

2016-12-04

Kontrolės komisija... Kas tai?

Daugelis, matyt , girdėjote apie LS kontrolės organą – Lietuvos skautijos Kontrolės komisiją. Tačiau kas, iš tiesų, ši komisija yra ir ką ji veikia?

Kontrolės komisija... Kas tai?
 
Daugelis, matyt , girdėjote apie LS kontrolės organą – Lietuvos skautijos Kontrolės komisiją. Gal net žinote, kad joje yra 5 nariai, kad juos renka Suvažiavimas, o jų kadencija trunka dvejus metus. Tačiau kas, iš tiesų, ši komisija yra ir ką ji veikia?
 
2016 metų LS suvažiavime buvo išrinkt du broliai Deividai ir trys sesės Asta, Gabrielė ir Kristina 2016 – 2018 Kontrolės komisijos kadencijai. 
 
 
Mes vadovaujamės LS įstatais ir LS Kontrolės komisijos nuostatais, kurie numato, kad pagrindinės komisijos funkcijos yra:
4.1. tikrinti LS tarybos, LS vyriausiojo skautininko, LS padalinių bei LS įstaigų ūkinę-finansinę veiklą;
4.2. tikrinti Tarybos, Vyriausiojo skautininko, LS padalinių bei LS įstaigų sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą;
4.3. nagrinėti ginčus tarp LS organų;
4.4. aiškinti LS įstatus ir kitus LS dokumentus.
 
Mums patikėtos funkcijos yra labai svarbios ir atsakingos. Nesusitinkam kas savaitgalį, kaip kas galėtų pagalvoti, bet dažnai susirašom.
 
Ką veikiam? Esam pasiskirstę sritimis. Brolis Deividas V. ir sesė Gabrielė tikrina organizacijos ūkinę veiklą bei jų parengiamas ataskaitas. Sesei Kristinai – mūsų finansų asei – patikėta tikrinti organizacijos finansines ataskaitas. Sesė Asta (mūsų pirmininkė) tikrina sprendimų „gerumą“ (sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą) bei su broliu Deividu B. aiškina įstatus ir kitus panašius dokumentus. O pats rimčiausias uždavinys, kurio, tikimės, niekada nespręsim, – nagrinėti ginčus tarp LS organų – lieka visos mūsų komandos kompetencijoje.
Pagal nuostatus peržiūrinėjam Tarybos, Vyriausiojo skautininko ir kitų padalinių veiklas ir kasmet teikiame savo ataskaitą Suvažiavimui. 
 
Čia norime atkreipti visų dėmesį! Kontrolės komisija tikrina ne tik organizacijos valdymo organų, bet ir kitų padalinių (pvz.: tuntų, kraštų) dokumentacijas, veiklos ataskaitas, sutartis ir t.t. Taigi, jei kraštams, tuntams ar draugovei / laivui kyla klausimų: kokie turi būti vieneto dokumentai; kaip juos tvarkyti; ką reikia saugoti; ką reikia registruoti; kviečiame susisiekti su mumis. Mes mielai padėsime susitvarkyti vienetuose iškilusias ,,popierines” problemas. Jei reikės atvyksime Jūsų aplankyti ir padėsime įsivertinti dabartinę situaciją, kad būtų lengviau judėti pirmyn. Juk norisi, kad visa organizacija būtų tvarkinga ir vienu žingsniu įžengtų į artėjantį šimtmetį.
 
Tad, jei susiduriate su kokia nors „popierine“ problema, nesuprantate, ką LS įstatai ir nuostatai sako, pastebite kažkokius neatitikimus, pasigendate kokios veiklos, susisiekite su mumis. Pažadame atsakingai vertinti kiekvieno pasisakymus ir jautriai žiūrėti į visas situacijas.
 
Mūsų kontaktus rasite čia: http://skautai.lt/info/contacts/id/359
Budėkime!
LS Kontrolės komisija