Kas Naujo?

Skautų naujienos

2016-09-22

Po MOKYMŲ: pionerija + skautiška virtuvė

Ką išmoksi - ant pečių nenešiosi!

„Nuostabi stovykla yra ta, kur kiekvienas yra džiugus ir turi ką veikti, kur skiltys išlieka kartu bet kokiomis aplinkybėmis ir kur kiekvienas skiltininkas bei skautas nuoširdžiai didžiuojasi savo pastovykle ir pioneriniais įrengimais.“

Lordas Robertas Baden-Powell‘is

 

Nors saulė ir oras jau spalvina medžių lapus, o debesėliai uždengę saulę priverčia nevalingai drebėti mažiau apsirengusius, tačiau skautams niekas netrukdo mokytis. Ir rugsėjo 17 d. aštuoni vadovai iš Telšių, Panevėžio, Vilniaus kraštų bei Jūrų skautų konferencijos sugužėjo į Skautų slėnį.

Saulutė tekėjo, lapeliai mirgėjo, o broliai ir sesės mokėsi ar prisiminė kaip mazgelius rišti. Vėliau, prie puikių sesės Editos Andrijauskienės pagamintų pietų aptarėme, kaip organizuojamas maitinimas kraštuose, kaip apskaičiuoti produktų kiekius, kokius patiekalus gaminti, iš kur galima užsisakyti, kaip organizuoti darbą virtuvėje.

Pasisėdėję ir padiskutavę, bei išgirdę puikių patarimų lindom miškan ir vėlei išsitraukę virves rišom konkrečias konstrukcijas, kurios turėjo atlaikyti komandų svorius arba būti surištos taip, kad kiekvienas būtų sumezgęs mazgą. Galiausiai visi linksminomės žvejodami pelėkautų „lydekas“.

Vis labiau vakarėjant grįžome prie virtuvės klausimų ir kartu su broliu Valdu Pupeliu diskutavome tokiomis temomis, kaip: indai ir kiti virtuvės reikmenys, stovyklautojų įtraukimas į virtuvės veiksmą bei kaip įtraukti visą stovyklą į maisto gaminimo džiaugsmus ir rūpesčius, kaip pagaminti, kad būtų tikrai skanu.

Galiausiai kartu su broliu Povilu Kripu braižėme stovyklavietės planą ir diskutavome kur statyti virtuvę, valgomąjį, palapines, vėliavą ir kitus būtinus stovyklos atributus, bei svarstėme labai svarbų klausimą – kur kasti tualetą, jei vyrauja Šiaurės ir Šiaurės vakarų vėjas... Ir daug kitų smulkmenų.

Ir aš ten buvau, mazgus rišti mokinau, arbatą su levandomis, žiogreniais, mėtomis ir raudonėliais gėriau, „per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau“.
Kitą kart mokytis drauge kviečiu ir Tave.

 

 

Sktn., vyr. sk. Rūta Jurkšaitė