Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-04-12

Visų Lietuvos skautų gerojo darbelio akcija

Budėkite Broliai ir Sesės! Džiugu pranešti, kad gerųjų darbelių akcija prasidėjo. Nepaisant blogo oro, vienetai atlieka savo geruosius darbus kartu su skautais iš visos šalies. Sužinok daugiau kas ką planuoja daryti ir prisidėk pats!

Jeigu Jūs nesugalvojote ar nespėjote prisidėti prie „Gerojo darbelio akcijos", siūlome Jums išsirinkti vietą, patinkančią idėją ir patiems prisidėti.

LIETUVOS SKAUTIJA

Marijampolės kraštas:

Kandidačių į vyr.seses koncertėlis, per kurį surinkti pinigai bus paaukoti geram tikslui (sesė Rima Ambrozaitė).

Prienų tuntas, „Išlaužo“ ir „Šilo“ draugovės tvarkys aplinką (sesė Lina Aleknavičienė).

Birštono skautai savo mieste eis pagelbėti senyvo amžiaus žmonėms (brolis Romas Vilkauskas).

Vilkaviškio „Gražinos“ draugovė Didžvyžių pensionate bendraus su protinę negalią turinčiais neįgaliaisiais (sesė Vilma Balandienė).

„Sūduvos" tuntas sodins mišką, padės socialiai remtiniems žmonėms (sesė A.Levickienė).

Telšių kraštas:

„Vykinto“ draugovė tvarkys aplinką šalia Rietavo parke esančio tvenkinio (sesė Nijolė Ruškienė).

Kauno kraštas:

„A.Smetonos“, „Kolumbo“ laivai, „Griškevičiaus“ draugovė važiuos atsodinėti sudegusio Smiltynės miško (brolis Mantas Pilkauskas).

„Ąžuolų” tuntas ant Ringovės piliakalnio "puoš Lietuvą" (sesė Irena Valatkevičienė).

„Vilkijos” sesių draugovė ir vilkų gauja savo gerumu šildys visus (sesė Irena Valatkevičienė).

„Pilies" tuntas „Vlado Jezukevičiaus" draugovė darys talką pavadinimu „Smagu, gražu ten - kur švaru" (sesė Marija Nakraševičienė).

Visas "Pilies" tuntas, tvarkys aplink Kauno pilį esančia teritoriją, švarins neries pakrantes (sesė Rima).

Vilniaus kraštas

Kernavės tunto, „Kerniaus“ vyčių būrelis spręs vieną opiausių Vilniaus miesto problemų - Viešieji tualetai (brolis Tomas Rakovas).

Kernavės tunto, „Jorės“ vyr.skaučių būrelis koordinuos A.Adamkienės fondo organizuojamą Atvelykio šventę vaikams (sesė Eglė Andrejevaitė).

Vilniaus jaunesnieji skautai lesins balandžius, ieškos benamių šunų, vedžios močiutes per gatves (sesė Elena Toropova).

Skaisčio tunto, „Medeinos“ draugovė aplankys vaikus, kuriems labiausiai reikia dėmesio (sesė Ieva Krastinaitė).

„Ragės“, „Jundų“ ir „Baltojo Lokio“ draugovės skleis džiaugsmą ir šilumą vilniečiams dalinant šypsotis verčiančius laiškus (sesė Giedrė Zurbaitė).

„Kerpyčiaus“ draugovė laikinos globos namamse darys gerąjį darbelį (brolis Mykolas Vilutis).

„Kernavės” tuntas „Austėjos“ ir „Pajautos” skaučių draugovės eis aplankyti senelių, bus ir bendraus su jais (sesė Virginija Antanavičiutė).

„Antano Arbačiausko" oro skautų draugovė padės Vilniaus aeroklubui Paluknio aerodrome susiruošti naujajam skrydžių sezonui (brolis Vainius).

Klaipėdos kraštas

„Pamario” tuntas Stepono Dariaus gimtinėje tvarkys muziejaus aplinką (sesė Edita Prelgauskaitė).

„Salanto“ draugovė darys pavasarinę talką Orvydų sodyboje (sesė Aušra Kundrotienė).

Šiaulių kraštas

„Viestarto“ draugovė (Joniškis) ir „Žvelgaičio“ draugovė (Žagarė) tvarkys „Švėtės“ upės pakrantes (sesė Emilija Karoblytė).

Šiaulių tuntas darys talką Šiaulių miesto jaunimo parkelyje („Beržynėlis“). Tvarkys bei rinks šiukšles (sesė Asta Jogminienė).

Tauragės kraštas

Šilalės „Stepono Dariaus ir Stasio Girėno“ draugovė bei Šilalės „Simono Gaudėšiaus“ draugovė eis tvarkyti Šilalės miesto: sodins medelius, žyminčius Šilalės teritoriją; tvarkys Šilalės pušyną (sesė Lina Jasaitė).

„Obelyno" draugovė darys žygį link koplytstulpių ir tvarkys aplinką šalia jų (sesė Aurelija Betingienė).

„Mituvos", „M.Jankaus" ir „Biturės" draugovės tvarkys Jurbarko sveikatingumo taką: taisys suolus, rinks šiukšles (sesė Daiva Mockienė).

Panevėžio kraštas

,,Aušros“ draugovė Alfonso Lipniūno mokykloje bendraus ir padės adaptuotis spec. poreikių vaikams (sesė Rita Kurauskienė).

,,Vaivorykšės" draugovė eis į ,,Saulutės" darželį pasakos vaikams apie skautus (sesė Daiva Mulevičienė).

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA

Vilniaus kraštas

Vilniaus krašte vyks bendras „Skautų Jorė 2007” stovyklautojų gerasis darbas - „Kalnų parko šukos“:
Skautai, kandidatai ir 11-14 m. stovyklautojai užsiims Vilnelės krantų valymu (brolis Rapolas Kuprys).

Patyrę skautai, kandidatai į patyrusius skautus, 14 – 16 m. stovyklautojai puls tvarkyti Stalo kalną (brolis Gytautas Vaitkus).

Jaunesnieji skautai bei jaunesnieji stovyklautojai, vadovaujami vyr. sesių ir kandidačių eis tvarkyti Pavilnių regioninio parko teritorijos (sesė Aistė Ambrazevičiūtė).

Skautai vyčiai ir kandidatai, vyresnieji stovyklautojai užsiims Vilnelės vagos valymu (brolis Gintautas Ciunis).

Šalčios žemės tuntas Šalčininkuose sodins mišką (sesė Daina Lukoševičiūtė).

Kunigaikščio Traidenio skautų draugovė Širvintų rajone važiuos į vaikų globos namus Zibalų kaime, kur bendraus su 1-3 metų amžiaus vaikučiais (sesė Vytautė Kvainickienė).

Klaipėdos kraštas

Klaipėdos senamiesčio draugovė rinks šiukšles ir tvarkys pajūrį ties Klaipėda (brolis Tomas Kasperaitis).

ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJA

Mažeikiai:
Tvarkys vaikų namus drauge su pačiais vaikais (sesė Asta Sakaitė).

Plinkšės:
Dažys bažnyčios suolus (sesė Virginija Katkuvienė).

Venta:
Akcija “Dievui, tėvynei, artimui” (vaikų namų aplankymas, miesto tvarkymas, susikaupimo valandėlė, Šv. Mišios)(sesė Dovilė Šidlauskaitė).

Šiauliai:
Lankys Carito dienos centrą ir jame organizuos renginį vaikams (brolis Giedrius Girdvainis).

STUDENTŲ SKAUTŲ ORGANIZACIJA

ASD ir korp!Vytis Neries regioniniame parke (prie Dūkštos miestelio) tvarkys piliakalnių šlaitus (sesė Agnė Šimkūnaitė).

ASD ir korp!Vytis Vilniuje, Šv. Dvasios parapijoje rengs skautišką laužą vaikams kuriems labiausiai trūksta dėmesio (sesė Rūta Kavaliauskaitė).

LIETUVOS JŪRŲ SKAUTIJA

KAUNO jūrų skautų eskadra ,,Divytis” kultūrins jaunus
miško medelius, aplankys žmonių nepaliestą mišką Girionyse (brolis Algimantas
Malkevičius).

TAURAGĖS jūrų skautų flotilė ,,Jūra” tvarkysis šalia piliakalnio, poilsiavietės prie Jūros upės, valys paminklų partizanams ir tremtiniams aplinką (Jūratė
Lazdauskienė).

KAIŠIADORIŲ rajono Paparčių jūrų skautų ,,Jono Čiulados“ laivas puoš istorinį archeologinį draustinį (sesė Olga).

RASEINIŲ rajono “Didžiojo kunigaikščio Margirio laivas” tvarkys Gilių tvenkinį ir Jukinių rekreacinį parką (brolis Egidijus Vyšniauskas).

BIRŽŲ jūrų skautų laivas daro talką - „ Mes už švarią Lietuvą“ (brolis Arūnas Noreika).

PRIENŲ ,,Jurgio Pabrėžos“ laivas tvarkys Prienų Reguonos
skulptūrų parką (sesė Danutė Ramanauskienė).

GEROJO DARBELIO VIENETŲ ATLIEKAMOS AKCIJOS LAIKAI, TIKSLIOS VIETOS, ATSAKINGŲ ŽMONIŲ KONTAKTAI.

-----------------------------------------------------------------------------

Akcijos koordinatorių, darbelių organizatorių ir kita kontaktinė informacija:

Eugenijus Karklelis
+370 695 622 54
press@skautai.lt

LIETUVOS SKAUTIJOS INFORMACIJA