Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-04-08

Margučių raštais - linksmos Velykų šventės

Broliai ir sesės – sveikiname Jus su Šv. Velykom. Linkime Jums, kad ši šventė atneštų pavasarį, pabudintų gamtą ir suteiktų džiaugsmo. Todėl siūlome...

• Sudaužti velykiniais kiaušiniais su namiškiais ir pažįstamais.

• Ridinėti kiaušinius. Visi stengiasi toliausiai nuridenti savo kiaušinį, nes tik taip įmanoma tapti nugalėtoju ir pavasarį patikėti, kad tie metai Jums bus tikrai laimingi, kad viskas puikiai seksis.

• Pasisupti sūpuoklėse. Seniau buvo tikima, kad kuo aukščiau per Velykas įsisupsi, tuo aukštesni bus linai, tuo ilgesnis jų pluoštas.

• Nusiprausti veidą šaltu vandeniu, kad jokios ligos nepultų.

Su puikia pavasario švente JUS!

Lietuvos skautija