Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-04-04

Nauji veidai Lietuvos skautijos Pirmijoje

2007 metų balandžio 14 dieną įvyko Lietuvos skautijos Tarybos posėdis, kuriame buvo patvirtinta nauja Vyriausios skautininkės Živilės Kubilienės pavaduotoja ir Viešųjų ryšių skyriaus vadovas.

Vyriausios skautininkės pavaduotoja tapo vyr.sk. Vytautė Ramonaitė.Viešųjų ryšių skyriaus vadovo pareigas iš pask. Vlado Litvino perėmė pask. Eugenijus Karklelis. Lietuvos skautija dėkoja broliui Vladui už darbą ir pastangas įdėtas dirbant pirmijoje tuos metus.Abu nauji Pirmijos veidai kupini idėjų ir minčių, kaip pagerinti mūsų didelės šeimos gyvenimą.
Linkėkime jiems sėkmės.

Lietuvos skautijos informacija