Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-03-29

Kas yra gavėnia?

Šitai kovo 20 dieną ir aiškinosi, Vilniaus skautų centre susėdusios Medeinos ir Pajautos draugovės (kurios vos tilpo vienam kambary ;) ). Vos visos susirinkom, be vadovių pradėjom spėliot ką gi mes čia darysim. Vadovės Ieva ir Loreta užvedė kalbą apie gavėnią. Pamažu iš nuotrupų kiekviena susidėliojom savo vaizdą, nuomonę apie gavėnią ir tada pasiskirstėm į penkias grupes. Išsitraukėm lapelius su užduotim – išmokti pagiedoti giesmę, nupiešti plakatą, suvaidinti vaidinimą, sukurti maldą ir padaryti verbas. Su vadovių duotais daiktais (kitos tuščiomis rankomis ;) ) užsiėmėm įvairius skautų centro kampelius ir pradėjom sparčiai vykdyti užduotis, nes laiko turėjom ne per daugiausiai – 15 minučių. Pasibaigus duotam laikui pasidalinome savo nuveiktomis užduotimis: suvaidinome Švento Rašto ištrauką, pristatėme pagamintą verbą bei plakatą, užrašėm maldą. Beje, verbą bei plakatą galima pamatyti Vilniaus skautų centre. Pažaidę kelis linksmus žaidimus ir sušukę atsisveikinimo šūkį palengva išsiskirstėme į namus. Sesė Virga

Šitai kovo 20 dieną ir aiškinosi, Vilniaus skautų centre susėdusios Medeinos ir Pajautos draugovės (kurios vos tilpo vienam kambary ;) ).

Vos visos susirinkom, be vadovių pradėjom spėliot ką gi mes čia darysim. Vadovės Ieva ir Loreta užvedė kalbą apie gavėnią.

Pamažu iš nuotrupų kiekviena susidėliojom savo vaizdą, nuomonę apie gavėnią ir tada pasiskirstėm į penkias grupes. Išsitraukėm lapelius su užduotim – išmokti pagiedoti giesmę, nupiešti plakatą, suvaidinti vaidinimą, sukurti maldą ir padaryti verbas.Su vadovių duotais daiktais (kitos tuščiomis rankomis ;) ) užsiėmėm įvairius skautų centro kampelius ir pradėjom sparčiai vykdyti užduotis, nes laiko turėjom ne per daugiausiai – 15 minučių.Pasibaigus duotam laikui pasidalinome savo nuveiktomis užduotimis: suvaidinome Švento Rašto ištrauką, pristatėme pagamintą verbą bei plakatą, užrašėm maldą. Beje, verbą bei plakatą galima pamatyti Vilniaus skautų centre.

Pažaidę kelis linksmus žaidimus ir sušukę atsisveikinimo šūkį palengva išsiskirstėme į namus.

Sesė Virga