Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-03-23

Gerųjų darbelių akcija - AR TAVO VIENETAS UŽSIREGISTRAVO?

Lietuvos skautija ragina visus vienetus kurie atliks geruosius darbelius [b]REGISTRUOTIS iki Balandžio 11[/b] dienos užpildant forma [url=http://www.skautai.lt/index.php?download=292]GERASIS_DARBELIS[/url] ir ją nusiųsti adresu augis@skautai.lt .

Skautai ir skautės! Matyt visi puikiai žinote, kuo šie metai mūsų didelei šeimai ypatingi. Šia išskirtine šimtmečio proga visi Lietuvos skautai vienijasi bendram tikslui - su griausmu ir džiaugsmu atšvęsti 100 metų skautiško judėjimo jubiliejų.

Viena tokių bendrų Šimtmečio jubiliejaus akcijų – Gerųjų darbelių akcija, organizuojama VISOSE skautiškose organizacijose Lietuvoje. Šios akcijos tikslas – visi Lietuvos skautai vieną savaitgalį visoje Lietuvoje padaro po gerąjį darbelį. Taip, suvienydami savo skautiškas mintis ir darbus, padarysime vieną gerąjį darbelį Tėvynei Lietuvai.

Kada ši akcija organizuojama? – šv. Jurgio savaitgalis, balandžio 21 – 23 d.

Ką galima daryti? – bet ką.
Akcijos sumanytojai, skautiškų organizacijų Apskritojo stalo atstovai, tiki, kad kiekviena skiltis, draugovė, tuntas ar net kraštas PATS SURAS ĮDĖJĄ, kokio gi Gerojo darbelio labiausiai reikia savo gyvenamojoje aplinkoje.

Kas gali daryti geruosius darbus? – VISI skautai ir skautės. Geruosius darbus sugalvoti ir įgyvendinti gali skiltys, draugovės, tuntai... gali jungtis kelių kraštų vienetai... kelių skautiškų organizacijų broliai ir sesės...

Visi vienetai, kurie atliks geruosius darbelius REGISTRUOJASI iki Balandžio 11 dienos užpildydami forma GERASIS_DARBELIS ir ją nusiųsdami adresu augis@skautai.lt .

Surinkus visos Lietuvos skautijos gerųjų darbų atlikimo vietas,
bus paviešinta informacija, kurią galės matyti skautai, jų tėveliai, žurnalistai, visuomenė ir kiti suinteresuoti žmonės bendruomenėse.

Daugiau informacijos
Eugenijus Karklelis
augis@skautai.lt
8 695 622 54

Lietuvos skautijos informacija