Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-02-26

Eilinio Lietuvos skautijos Suvažiavimo metu patvirtinta nauja organizacijos Vyr. skautininkė

2007 metų vasario 23-24 dienomis Šiauliuose įvyko Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas. Suvažiavimo metu patvirtinta Lietuvos skautijos 2006 m. veiklos atskaita, šių metų veiklos planas bei išrinkti nauji valdymo organų nariai. Suvažiavime taip pat patvirtinta ir naujoji Lietuvos skautijos vyr. skautininkė [url=http://www.skautai.lt/users.php?id=131]Živilė Kubilienė[/url].

Živilė Kubilienė pakeitė jau daugiau kaip 10 metų aktyviai organizacijos Pirmijos veikloje dalyvavusią ir nuo 2003m. vyr. skautininkės poziciją užėmusią Gražiną Kačergytę.

„Gyvenime ateina laikas imtis iniciatyvos, ir laikas pasitraukti. Svarbu išgirsti širdies balsą ir laiku atsitraukti – tam, kad įvertintum padarytus darbus ir pradėtum naujus,- savo kalboje vadovams teigė Gražina Kačergytė. – Aš niekur nedingstu – turiu dar daug neįgyvendintų skautiškų svajonių. Tiesiog kartais reikia trumpam sustoti.”

Beveik vienbalsiai išrinkta naujoji organizacijos Pirmijos vadovė Živilė Kubilienė, iki šiol užėmusi vyr. skautininkės pavaduotojos pareigas, teigia ir toliau tęsianti darbus ir jokių radikalių pakeitimų nesiims.

„Lyginant dabartinę organizaciją su ta, kuri buvo prieš 5 metus, matosi akivaizdus pokytis. Mes turime viziją apie tai, kuo mes norime būti ateityje. Mes turime stiprų pagrindą po kojomis – tai jau šimtmetį aktualumo neprarandantys skautiški idealai. Tvirti žingsniai jau žengti – tereikia palaikyti kryptį ir tempą,- po kalbos vadovams teigė Živilė Kubilienė. – Man didelė garbė, kad per skautavimo Šimtmečio jubiliejų man patikėta būti šios nuostabios organizacijos vadove.”

Paklausta apie jos požiūrį į kitas Lietuvos regionuose veikiančias mažesnes skautiškas organizacijas, Živilė Kubilienė teigė palaikanti Lietuvos skautijos pradėtas bendradarbiavimo iniciatyvas ir ateityje matanti galimybė dar glaudžiau bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų.

Suvažiavimo metu 2 metų kadencijai išrinkti 8 nauji Tarybos nariai. Kiti 8 Tarybos nariai savo pareigas dar eis iki 2008 metų suvažiavimo.

Nauji Lietuvos skautijos Tarybos nariai 2007-2009 metams:

Antanas Jogminas
Marius Alekna
Tomas Broga
Viktorija Krastinaitė
Aušrinė Baltulionytė
Asta Jogminienė
Kęstutis Kulikauskas
Arūnas Kazlauskas

Pareigas tęsiantys Lietuvos skautijos Tarybos nariai:

Jolita Buzaitytė - Kašalynienė
Arūnas Kemežys
Antanas Šaduika
Darius Budzinauskas
Liudas Gikaras
Mindaugas Mincė
Ugnius Meškas
Laura Jankauskaitė-Jurevičienė

Lietuvos skautijos Tarybos pirmininke perrinkta Jolita Buzaitytė – Kašalynienė.

Taip pat išrinkta nauja kontrolės komisija.

Lietuvos skautijos Kontrolės komisija 2007-2008 metams:

Živilė Vaitkūnienė
Saulius Arlauskas
Irena Valatkevičienė
Vitalija Vėlavičienė
Onutė Mincienė

Sveikiname naują Lietuvos skautijos Tarybą, Kontrolės komisiją bei vyriausiąją skautininkę Živilę Kubilienę!

Lietuvos skautijos informacija