Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-02-23

Vyr. skautininkė Gražina Kačergytė dalyvavo diskusijoje Krašto apsaugos ministerijoje

Vasario 22 d. Lietuvos skautijos Vyr. skautininkė Gražina Kačergytė dalyvavo nevyriausybinių organizacijų ir Krašto apsaugos ministerijos atstovų susitikime Krašto apsaugos ministerijoje.

Šioje diskusijoje dalyvavo Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Ateitininkų federacijos, Lietuvos moksleivių parlamento ir kitų organizacijų atstovai, krašto apsaugos ministras J. Oleka, Goro provincijos atkūrimo grupės vadas plk. V. Šatas, Viešųjų ryšių departamento direktoriaus pavaduotoja R. Putnikiene ir kt. Diskusijoje buvo pristatyta KAM (Krašto apsaugos ministerijos) veikla, tarptautinės misijos Afganistane, Irake, aptartos bendradarbiavimo galimybės su jaunimo organizacijomis.

Lietuvos skautijos vyr. skautininkė G. Kačergytė padėkojo ministrui J. Olekai už KAM padalinių bendradarbiavimą su skautiškais vienetais, jų pagalbą ypač vasaros stovyklų metu, pabrėžė, kaip svarbu būtų tokį bendradarbiavimą išlaikyti ir ateityje. Taip pat ji pasiūlė bendradarbiauti informacijos keitimosi srityje, pristatė www.skautai.lt, artimiausius renginius, pasidomėjo karių praktinio mokymo baze ir galimybe ja naudotis, bendrų renginių organizavimo galimybėmis. KAM atstovė R. Putnikienė atkreipė dėmesį, kad ministerija yra atvira bendradarbiavimui su asociacijomis ir kad tam yra skiriamos lėšos.

Susitikimu tiek ministerijos, tiek organizacijų atstovai liko patenkinti – „Tai vykęs susitikimas, kurio metu pristatytos puikios galimybės bendradarbiavimui su jaunimu – sakė G. Kačergytė“.

Lietuvos skautijos informacija