Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-02-19

Šiluvoje skautų vadovai kartu su Arkivyskupu meldėsi už Lietuvos skautus

Kiekvieno mėnesio 13-ąją dieną garsioje Lietuvos Šiluvos Marijos šventovėje renkasi maldininkai dėkoti ir prašyti palaimos savo darbams ir gyvenimui. Vasario 13d. Šiluvoje vyko atlaidai už Lietuvos skautus. Į atlaidus susirinko daugiau nei 100 skautų iš Šiaulių, Klaipėdos, Marijampolės ir Telšių krašto. Atlaiduose dalyvavo Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkė sktn. Jolita Buzaitytė – Kašalynienė, Vyriausiosios skautininkės pavaduotoja sktn. Živilė Kubilienė, Lietuvos skautijos dvasios vadovas sktn. kun. Vilius Viktoravičius, minėtų kraštų seniūnai ir vadovai, dvasios vadovai bei nemažas skautų būrys. Šiluvos Jono Pauliaus II namų administratorė sesė Onutė Šarakauskaitė labai džiaugėsi, jog į atlaidus atvyko toks gausus būrys skautų: “Šį mėnesį švęsime skautų judėjimo pradininko R.Baden-Powel’io gimtadienį, todėl būtina susitelkti ir prašyti Dievo palaimos.” Po pamaldų vadovai buvo pakviesti pietų kartų su Arkivyskupu S.Tamkevičiumi, kurių metu vyskupas domėjosi Lietuvos skautijos aktualijomis, Šimtmečio renginiais, buvo aptarta bendro renginio galimybė. Po pietų Arkivyskupas susitiko su skautais – padėkojo už apsilankymą ir bendrą maldą, papasakojo Šiluvos miestelio istoriją, kartu dainavo skautiškas dainas. Gavę palaiminimą skautai išsiskirtė į savo kraštus. Lietuvos skautijos informacija

Kiekvieno mėnesio 13-ąją dieną garsioje Lietuvos Šiluvos Marijos šventovėje renkasi maldininkai dėkoti ir prašyti palaimos savo darbams ir gyvenimui. Vasario 13d. Šiluvoje vyko atlaidai už Lietuvos skautus. Į atlaidus susirinko daugiau nei 100 skautų iš Šiaulių, Klaipėdos, Marijampolės ir Telšių krašto. Atlaiduose dalyvavo Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkė sktn. Jolita Buzaitytė – Kašalynienė, Vyriausiosios skautininkės pavaduotoja sktn. Živilė Kubilienė, Lietuvos skautijos dvasios vadovas sktn. kun. Vilius Viktoravičius, minėtų kraštų seniūnai ir vadovai, dvasios vadovai bei nemažas skautų būrys.
Šiluvos Jono Pauliaus II namų administratorė sesė Onutė Šarakauskaitė labai džiaugėsi, jog į atlaidus atvyko toks gausus būrys skautų: “Šį mėnesį švęsime skautų judėjimo pradininko R.Baden-Powel’io gimtadienį, todėl būtina susitelkti ir prašyti Dievo palaimos.”
Po pamaldų vadovai buvo pakviesti pietų kartų su Arkivyskupu S.Tamkevičiumi, kurių metu vyskupas domėjosi Lietuvos skautijos aktualijomis, Šimtmečio renginiais, buvo aptarta bendro renginio galimybė.
Po pietų Arkivyskupas susitiko su skautais – padėkojo už apsilankymą ir bendrą maldą, papasakojo Šiluvos miestelio istoriją, kartu dainavo skautiškas dainas. Gavę palaiminimą skautai išsiskirtė į savo kraštus.

Lietuvos skautijos informacija