Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-02-15

“Lyderių kalvėje“ nuaidėjo plaktukai

Žvarbų speiguotą penktadienio žiemos vakarą, vienišas ir liūdnas tuščioje Trakų gatvėje stūksantis Skautų namas staiga... atgijo. Pasigirdo kojų trepsėjimas,juokas, čiauškėjimas...Sugužėjo vasario 9 – 11 dienomis septyniolika patyrusių skautų iš įvairiausių Lietuvos kampelių pasisemti naujų žinių, įgūdžių, drąsos ir ryžto veikti, organizuoti, kurti ir trys mokymų vadovai, kad padėtų mūsų jauniesiems lyderiams trūkstamų žinių bei įgūdžių įgyti.
Plaktukų kaukšėjimas iš tiesų skambėjo, bet būkit ramūs – ne mokymų vadovai plaktukais kaukšėjo, o patys dalyviai komandinės užduoties metu „statydami“ savo svajonių pastovykles.Iki pat sekmadienio popietės mokėmės, svarstėm, diskutavom, dalijomės patirtimi apie tai, kas ir kokie yra/turėtų (galėtų) būti lyderiai, kokie grupės ir komandos skirtumai, skautiškoji ideologija, savanorystės idėja, kuo ir kaip kiekvienas prisidedame įgyvendinant skautišką misiją...
Kiekviena kartu praleista akimirka buvo kupina smalsumo, džiugesio, jaukumo, nuoširdaus ir atviro abipusio bendravimo, skautiškos dvasios. Šeštadienio vakarą turėjom net patį tikriausią skautišką laužą su laužavedėm ir Sveikinimų koncertu, skirtu mokymų vadovams :) Visko detaliai nenupasakosi, o ir vis tiek nebuvės nepajusi...
Sekmadienį išsiskirti buvo iš tiesų liūdna...Širdelę glostė tik mintis, jog „išleista“ dar viena puikių jaunųjų lyderių „laida“, neužilgo puikiausiai galėsianti pakeisti dabartinę organziacijos vadovų kartą