Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-02-02

Eilinis Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas 2007 vasario 23–24d. Šiauliuose (atnaujinta 02 19)

Broliai, sesės, maloniai kviečiame Jus dalyvauti eiliniame Lietuvos skautijos vadovų suvažiavime, kuris vyks šių metų vasario mėn. 23–24 dienomis Šiauliuose, Didždvario gimnazijoje.

Pasikeitus organizacijos statusui (tapus asocijacija) ir įstatams, Lietuvos skautijos suvažiavimas turi vykti kasmet, per 2 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos (LS įstatai; 11.1 punktas).

Dalyviai
Į suvažiavimą kviečiami visi LS nariai, turintys balso teisę. Suvažiavime balso teisę turi LS padalinių vadovai – kraštų seniūnai, tuntininkai, draugininkai, jų pavaduotojai (ne jaunesni kaip 16 metų), Tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų nariai bei Vyriausiasis skautininkas.
Suvažiavime svečio teisėmis gali dalyvauti kraštų atstovai, sumokantys 30 Lt dalyvio mokestį.

Programa
Suvažiavimo metu bus pristatyta veiklos ir finansinė ataskaita už 2006 m., Tarybos ir Kontrolės komisijos išvada apie ataskaitą, renkami 8 nauji Tarybos nariai, taip pat Kontrolės komisijos nariai ir Vyriausiasis skautininkas. Suvažiavimo dalyviai bus supažindinti su numatomais 2007 m. nacionaliniais renginiais, Skautijos leidybos centro veikla, kraštams bus įteikta institucinė parama.
Suvažiavimo darbotvarkė pridedama.

Atvykimas ir apgyvendinimas
Suvažiavimas vyks Šiaulių Didždvario gimnazijoje, Vilniaus g. 188.
Renkamės penktadienį, vasario 23 d. nuo 18 val. nurodytu adresu. Išvykimas numatytas sekmadienį (vasario 25d.) iš ryto.
Su savimi turėti miegmaišį ir kilimėlį. Bus galimybė pasinaudoti dušu.
Žemėlapis ir paaiškinimas, kaip atvykti, pridedami.

Seniūnams
Kiekvienas kraštas yra kviečiamas atsivežti savo krašto veiklą ir iniciatyvas pristatančią medžiagą (filmus, nuotraukas, lankstinukus ir kt. ).

Kandidatams į Lietuvos skautijos tarybą
Kandidatuoti į Tarybos narius gali Lietuvos skautijos narys, turintis bent paskautininko laipsnį. Tarybos kadencija yra 2 metai, kiekvienais metais Taryba atsinaujina 8 nariais. Tarybos narių kadencijų skaičius neribotas. Kandidatas į Lietuvos skautijos Tarybą iki vasario 21d. į Lietuvos skautijos Nacionalinę būstinę, adresu Trakų g. 18, Kaunas, turi atsiųsti skautišką CV ir krašto vadovų sueigoje priimtą rekomendaciją arba krašto seniūno ir dviejų krašto vadovų, turinčių bent paskautininko laipsnį, rekomendacijas; taip pat pristatyti dokumentus suvažiavimo rengimo komisijai galima iki suvažiavimo dalyvių registracijos pabaigos.
Skautiško CV pavyzdys pridedamas.

Kandidatams į Lietuvos skautijos Kontrolės komisiją
Kandidatuoti į Kontrolės komisijos narius gali Lietuvos skautijos narys, ne jaunesnis kaip 21 metų. Kontrolės komisiją sudaro 5 suvažiavime išrinkti nariai. Kontrolės komisijos kadencija yra 1 metai. Kandidatas į Lietuvos skautijos Kontrolės komisiją iki vasario 21d. į Lietuvos skautijos nacionalinę būstinę, adresu Trakų g. 18, Kaunas, turi atsiųsti skautišką CV arba pristatyti dokumentus suvažiavimo rengimo komisijai iki suvažiavimo dalyvių registracijos pabaigos.

Kandidatams į Lietuvos skautijos Vyriausiojo skautininko pareigas
Kandidatuoti į Vyriausiojo skautininko pareigas gali Lietuvos skautijos narys, turintis bent paskautininko laipsnį. Vyriausiojo skautininko kadencija yra 2 metai. Kandidatas į Vyriausiojo skautininko pareigas turi atsiųsti skautišką CV ir motyvacinį laišką į Lietuvos skautijos nacionalinę būstinę, adresu Trakų g. 18, Kaunas, iki vasario 21d. arba pristatyti dokumentus suvažiavimo rengimo komisijai iki suvažiavimo dalyvių registracijos pabaigos.

PASIŪLYMAS: Siūlytume sekmadienį nuvykti į Pranciškonų vienuolyną prie Kryžių kalno (nuo Šiaulių 12 km), kur 11 val. paprastai aukojamos Šv. Mišios.

Atnaujinta informacija (žr. prisegtukus) atvykstantiems autobusu (pasikeitė Šiaulių autobusų stoties vieta).

Laukiame Jūsų atvykstant!

Suvažiavimo rengimo komisija

Papildomos informacijos galite kreiptis į
Vyriausiosios skautininkės pavaduotoją
sktn. vyr. sk. Živilę Kubilienę
tel.: 8 611 59252
e-paštas: pavaduotoja@skautai.lt