Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-01-11

Vyr. skautininkė Gražina Kačergytė dalyvavo diskusijoje LR Prezidentūroje

Vakar sausio 10 d. Lietuvos skautijos Vyr. skautininkė Gražina Kačergytė dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje Prezidentūroje.

Šioje diskusijoje LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai pristatė "Neformaliojo vaikų švietimo sąnaudos ir prieinamumo" tyrimas. Tyrimo diskusijoje dalyvavo LR Prezidentas, Švietimo ir moklso ministerijos atstovai, savivaldybių asociacijos, socialinių pedagogų asociacijos, meno ir muzikos mokyklų asociacijos, nevyriausybinių organizacijų atstovai, vidurinių mokyklų direktoriai ir kiti.

Pristačius tyrimo rezultatus daug buvo kalbėta apie tai, kad neformaliojo švietimo įstaigos įtraukia tik nedidelį skaičių vaikų.

LS Vyr. skautininkė Gražina Kačergytė iškėlė klausimą apie tai, kad nevyriausybinės organizacijos taip pat atlieka neformalųjį švietimą tik tame tyrime jų įgyvendinami darbai ir užimamų vaikų skaičius neatsispindi.

Tolimesnėje diskusijoje buvo kalbėta apie tai, kad neformalųjį šietimą atlieka ne tik neformalaus švietimo mokyklos, bet ir nevyriausybinės organizacijos, privatūs švietėjai.

Švietimo ir mokslo ministerija įsipareigojo imtis konkrečių priemonių sūkurimo įtraukiant apskritojo stalo diskusijos dalyvius.

Lietuvos skautijos informacija