Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-01-11

NEDĖTI. Lietuvos skautijos vadovybės susitikimas su Lietuvos krikščionių demokratų partijos vadovais

Sausio 10 d. Lietuvos skautijos vadovybė - Vyr. skautininkė Gražina Kačergytė, Tarybos pirmininkė Jolita Buzaitytė- Kašalynienė ir Tarybos narys Mindaugas Mincė susitiko su Lietuvos krikščionių demokratų (LKD) vadovybe - Pirmininku Valtentinu Stundžiu, rinkimų štabo vadovu Gintautu Jakimavičiumi bei atsakinguoju sekretoriumi Pauliumi Saudargu.

Susitikimą inicijavę Lietuvos krikščionių demokratų atstovai pakvietė Lietuvos skautijos vadovus į savo būstinę, kur malonioje aplinkoje pristatytos abiejų organizacijų veiklos, pasidalinta turima patirtimi, aptartos bendradarbiavimo galimybės. Susitikimas praėjo sklandžiai, abi pusės atsisveikindamos sutarė susitikti ir kitą kartą.