Kas Naujo?

Skautų naujienos

2006-12-25

Lietuvos skautijos šv.Kalėdų sveikinimas vadovams

Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkės sveikinimas vadovams šv.Kalėdų ir Naujųjų metų proga.

Mieli Vadovai ir Vadovės,

Sveikinu visus sulaukusius Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų.
Jūs, kiekvienas bei kiekviena atskirai ir visi kartu, esate organizacijos TURTAS, kuo daugiau turime vadovų, tuo turtingesnė yra mūsų organizacija. Jūs, Vadovai, savo asmeniu patraukiate, veikla sudominate ir skautiškomis idėjomis uždegate vaikų ir jaunuolių širdis.

Jūsų darbo vaisiai yra neišmatuojami ir neįkainuojami, sunku juos pastebėti iš karto, nes pasėtos sėklos dygsta lėtai, jas reikia nuolatos globoti, laistyti, saugoti nuo vėjų ir audrų, sudaryti sąlygas pasiekti šviesą, suteikti laisvę stiebtis į aukštį ir kerotis į plotį. Noriu padėkoti visiems už praėjusius Metus, už Jūsų laiką, energiją, pastangas, norus ir svajones, už indėlį auginant mūsų Jaunąją kartą.

Noriu palinkėti linksmų ir tuo pačiu ramių švenčių, kad rastumėt laiko ne tik artimiesiems, bet ir SAU, sustotumėt akimirkai, pamąstyti, pasidžiaugti nuveiktais darbais ir pagirti SAVE, atsipalaiduotumėt ir pailsėtumėt nuo rūpesčių, įtampos ir nuolatinio bėgimo.

Mielieji, Fizinės ir Dvasinės Stiprybės Jums ateinančiais Metais.

Budėkime!

Tarybos pirmininkė,
sesė Jolita Buzaitytė-Kašalynienė