Kas Naujo?

Skautų naujienos

2014-09-19

Rugsėjo 21 d. - Tarptautinė taikos diena

Apie skautus, taiką ir pasaulį

Broliai ir sesės, 

rugsėjo 21 d. visas pasaulis mini Tarptautinę taikos dieną. Šią dieną raginama bent laikinai nutraukti visus karinius konfliktus, visos šalys skatinamos susilaikyti nuo bet kokių priešiškumo aktų. 

Mes esame dalis sunkiai suvokiamo dydžio judėjimo, vienijančio visų šalių, rasių, kultūrų atstovus. Parodoksalu, kad nors skautybės idėja gimė broliui Robertui esant karo lauke, šiandien mūsų judėjimas yra pavyzdys visam pasauliui. Skautai, nors ir yra pasiruošę blogiausiam, visada siekia taikos.

"Taikos neužtikrins vien tik komerciniai interesai, kariniai aliansai, bendras nusiginklavimas ar tarpusavio sutartys. Taika neįmanoma, kol jos dvasios nėra žmonių mintyse ir valioje. O tai yra švietimo klausimas"
Robert Baden-Powell, Kanderštego tarptautinės konferencijos atidarymo kalba, 1926

Kviečiame visus susimąstyti, kaip mažais, kasdieniais žingsneliais galime priartėti prie taikos mūsų mintyse bei aplinkui mus. Kviečiame paskaityti leidinį apie skautybę ir taiką, o jums iškilusių minčių laukiame visada!

Budėkime!

LS Pirmija