Kas Naujo?

Skautų naujienos

2006-11-30

Taikos šviesa - Betliejaus taikos ugnis

Taikos šviesos pradžia – 1986 metai, Austrija. Šviečiantis Kalėdų simbolis- Betliejaus taikos ugnis Austrijoje pirmiausia buvo dalinamas kaip padėkos žodis visiems, kurie parėmė savo aukomis akciją „Šviesa tamsoje“, tokiu būdu paremdami visus neįgaliuosius ir kenčiančius, skurdžiai gyvenančius jaunus žmones.

Kasmet vienas vaikas vyksta į Betliejų ir Jėzaus Kristaus gimimo grotoje uždega žvakę. Ugnis parvežama į Vieną, o vėliau pradeda kelionę - traukiniais, autobusais, automobiliais, slidėmis ir pėsčiomis į šeimas, bažnyčių bendruomenes, mokyklas ir darželius, ligonines, senelių prieglaudas, nakvynės namus, kalėjimus - pas tuos žmones, kurie liūdi ir yra nusivylę. Šiuo metu daugiau nei 30-yje Europos šalių Taikos šviesos nešimas yra virtęs nauju, džiaugsmingu Kalėdiniu papročiu, užkariavusiu širdis žmonių, kurie siekia taikos pasaulyje.

Šviečiantis Kalėdų simbolis šių metų gruodžio 16 d. 16.30 val. Vienos (Austrija) Šv. Stepono katedroje bus išdalintas piligrimų delegacijų atstovams iš visos Europos. Į Lietuvą Betliejaus taikos ugnis atkeliaus gruodžio 19 d. Apie 11 val. ji bus Lietuvos– Lenkijos pasienyje (Kalvarijoje) iš kur keliaus į Kauną-Vilnių ir Kryžių kalną, kur tą patį vakarą vyks bendros Betliejaus taikos ugnies perdavimo mišios.

Betliejaus taikos šviesa nėra joks magiškas ženklas, kuris galėtų išburti taiką. Jis yra simbolis, primenantis mums, kad mes turime prisidėti prie taikos išsaugojimo. Pirmiausia, mes patys turime gyventi taikoje su savo šeima, kaimynais, bendruomenės nariais. Perduokime šią liepsnelę ten, kur šis vilties ženklas ypač reikalingas, nusineškime ją pas tuos žmones, kurie yra ant gyvenimo slenksčio krašto, kurie liūdi, ir tiems, kurie nusivylę.

Betliejaus taikos ugnis - tai žmonijos brolybės, draugystės ir taikos simbolis. Akcijos tikslas - pasiekti kuo daugiau žmonių ir paskatinti kiekvieną aktyviai kurti taiką savo aplinkoje, siekti tolerancijos visoms etninėms, kultūrinėms, politinėms ar religinėms grupėms.

LS Dvasios vadas
Kun. Vilius Viktoravičius