Kas Naujo?

Skautų naujienos

2006-11-10

Skautiškas ačiū sk. vyčiui Valdui Adamkui

Pasaulio skautų judėjimo organizacija (WOSM) oficialiai padėkojo Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui už skautų judėjimo šimtmečio minėjimo renginių globą Lietuvoje.

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) lapkričio 8–12 d. Vilniuje surengė Europos jaunimo forumo generalinę asamblėją, kurioje dalyvavo daugiau nei 250 dalyvių, atstovaujančių daugiau nei devyniasdešimt didžiausių jaunimo organizacijų iš beveik penkiasdešimties Europos valstybių. Šios generalinės asamblėjoje priimami sprendimai turi svarbios įtakos Europos Sąjungos, Europos Tarybos ir kitų institucijų darbui jaunimo politikos srityje. Taip pat šis renginys yra ypatingas, nes jo metu yra renkami šios organizacijos valdymo organai, kurie vadovauja organizacijai dvejus metus.

Renginį atidarė Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus; renginyje taip pat apsilankė ministras pirmininkas Gediminas Kirkilas.

WOSM šiame renginyje atstovavo WOSM Europos regiono Viešųjų ryšių direktorius Mike Walker ir WOSM išorės atstovų komandos bei Lietuvos skautijos narys Arūnas Kemežys.

„Jūsų ekselencija, mielas broli skaute,“ – taip savo padėkos kalbą pradėjo WOSM delegatas Mike Walker. Valdui Adamkui buvo padėkota už nuolatinę paramą Lietuvos jaunimo organizacijoms bei už ypatingą dėmesį, parodytą Lietuvos skautijai sutinkant tapti skautų judėjimo šimtmečio renginių globėju Lietuvoje. Ši nuoširdi skautiška padėka buvo palydėta gausiais renginio dalyvių plojimais.

Taip pat reikėtų paminėti, jog per įvykusius rinkimus Europos jaunimo forumo viceprezidentu tapo Suomijos skautų organizacijos narys Jaakko Weuro, o valdybos nariu Slovėnijos skautų organizacijos narys Tine Radinja.

Lietuvos skautijos informacija