Kas Naujo?

Skautų naujienos

2006-10-31

Lietuvos skautijos narė dalyvavo atstovų dalyvaujančių jaunimo politikos struktūrose susitikime

Spalio 27-29 dienomis Romoje, Italijoje, įvyko nacionalinių jaunimo tarybose ir Europos jaunimo politikos struktūrose dalyvaujančių skautų susitikimas. Šį susitikimą organizavo Pasaulinis skautų judėjimas (WOSM) ir Pasaulinė skaučių organizacija (WAGGGS).

Tokį susitikimą šios organizacijos rengia jau 11-ą kartą. Šiemet darbo grupėje dalyvavo atstovai net iš 19 Europos skautiškų organizacijų, tarp jų ir Lietuvos skautijos. Visi susitikimo dalyviai aktyviai dirba jaunimo politikoje ir dalyvauja savo šalių jaunimo tarybų veikloje ar/ir Europinio lygmens jaunimo politikos struktūrose. Čia reikia priminti jog WOSM Europos regiono atstovų komandoje yra ir Lietuvos skautijos narys gilv.sktn. sk.vytis Arūnas Kemežys. Jis atstovauja WOSM interesus Europos jaunimo forume bei kitose Europinėse institucijose.

Susitikimo metu diskutuojama šiomis temomis:

· Skautiško ugdymo metodas. Kaip jį perduoti išoriniam pasauliui?
· Kaip įtakoti jaunimo politiką skautaujant?
· Išoriniai WOSM ir WAGGGS prioritetai 2007 – 2010 metams
· Skautų ir skaučių dalyvaujančių jaunimo politikoje tinklo vystymo ir palaikymo būdai

Tokie susitikimai kasmet vyksta vis kitoje Europos valstybėje - šiemet susitikimo šeimininkais buvo italų skautai. Visus dalyvius jie pakvietė į vieną iš Romoje veikiančių skautų centrų. Sutarta, kad sekančiais metais šis susitikimas bus organizuojamas Lietuvoje.

Mūsų organizaciją šiame renginyje atstovavo vyr.skautininkės pavaduotoja sktn.vyr.sk. Živilė Poteliūnaitė, kuri šiuo metu yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) valdybos narė ir viceprezidentė.

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba įkurta 1992 m. Ji vienija 55 didžiausias nevyriausybines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacijų sąjungas. Lietuvos skautija yra LiJOT tikroji narė.

LS VRS