Kas Naujo?

Skautų naujienos

2006-10-31

Pokyčiai Lietuvos skautijos Pirmijoje

Nuo šių metų spalio 20 dienos iš Užsienio reikalų skyriaus vedėjos pareigų atsistatydino psktn. gilv. [url= /users.php?id=83]Diana Kanapkaitė[/url].

Dėl laiko trūkumo, skiriamo darbui, mokslams bei aktyviai skautiškai veiklai, sesė Diana pasitraukia iš Užsienio reikalų skyriaus vedėjos pareigų.

Sesė Diana į LS Pirmiją atėjo 2004 metų sausio mėnesį. Per beveik tris metus tarptautiniame bendradarbiavime nuveikta labai daug – Lietuva ir Lietuvos skautija atstovauta Europos ir Pasaulio skautų konferencijose, Pasaulio skautų Jaunimo forume, pradėtas bendradarbiavimas su Baltijos šalių skautiškomis organizacijomis, užmegzti ryšiai būsimai partnerystei su Viduržemio jūros ir Kaukazo regiono skautais, pradėtas dvišalis bendradarbiavimas su Belgijos skautais, atnaujinti ir tebetęsiami ryšiai su Lietuvių skautų sąjunga. Dianos veiklos metu Lietuvos skautijos delegacijos garbingai atstovavo Lietuvą tarptautiniuose renginiuose – Eurojam, Roverway ir kt. Jau neminint daugybės smulkesnių tarptautinių projektų, kuriuose dalyvavo Lietuvos skautijos nariai. Taip pat per šiuos metus Lietuvą aplankė WOSM Europos regiono komiteto narys Paolo Fiora, Europos skautų fondo direktorius J.G. Rassmusen, WOSM Europos regiono biuro nariai.Norėtume nuoširdžiai padėkoti sesei Dianai, už tikėjimą skautiška idėja, už sąžiningai ir pareigingai atliktas pareigas, už skautiškas svajones, kurios buvo įgyvendintos..už skirtą laiką ir energiją..AČIŪ!

Laikinai eiti vedėjos pareigas nuo spalio 20 d. pradėjo psktn. Loreta Senkutė, kuri pora metų buvo LS Užsienio reikalų skyriaus narė.Artimiausiame LS Tarybos posėdyje, lapkričio 12 d., jos kandidatūra bus teikiama vedėjos pareigoms užimti. Sesė Loreta nuo šiol naudosis el. paštu international@skautai.lt ir visus norinčius prisidėti prie tarptautinių LS reikalų kviečia nebijoti ir prisijungti prie jos komandos.

Lietuvos skautijos vadovybė