Kas Naujo?

Skautų naujienos

2006-10-30

Įvyko kraštų seniūnų sueiga ir išplėstinis pirmijos posėdis!

Šį savaitgalį, spalio 27–29 dienomis, Nacionaliniame skautų biure Kaune įvyko kraštų seniūnų sueiga ir išplėstinis pirmijos posėdis. Jų metu buvo sukurtas 2007 metų Lietuvos skautijos veiklos planas.


Visi savaitgalio dalyviai

Šį kartą planavimas buvo ypatingas, nes pirmą kartą įtrauktos ir LS kraštų bei konferencijų veiklos idėjos.


Taip mes planuojame

2007 metų veiklos planas buvo rengiamas pagal LS strateginį planą, atsižvelgiant į prioritetus. Jis bus teikiamas tvirtinti lapkričio 12 d. vyksiančiam Tarybos posėdžiui.


Pristatome kūrybinę užduotį

Visi praleidome tikrai šaunų savaitgalį, pabendravome vieni su kitais, pasidalijome idėjomis ir mintimis.

Ačiū visiems dalyvavusiems: Kauno krašto seniūnui Giedriui Vaitkūnui, Jūrų skautų konferencijos vadovui Justinui Janulevičiui, Panevėžio krašto seniūnės pavaduotojui Vladui Izdūniui, Alytaus Pilėnų tunto tuntininkei Onutei Mincienei, Šiaulių krašto seniūnei Emilijai Karoblytei, Klaipėdos krašto seniūnui Andriui Grigaliūnui, Vilniaus krašto seniūnei Marijai Šaduikienėi, Oro skautų vadovui Vainiui Pilkauskui, Ūkio skyriaus vedėjui Mykolui Bialogloviui, Jaunimo programos skyriaus vedėjai Rasai Dumčiūtei, pažymėjimo veidui Pauliui Mikelinskui, Mokymų skyriaus vedėjai Ievai Leiputei, Finansų skyriaus vedėjui Mindaugui Smilgiui, Užsienio ryšių skyriaus nariui Pavelui Mikriukovui, Sekretoriato skyriaus vedėjai Eglei Paulauskaitei ir Vyr. skautininkei Gražinai Kačergytei!!!

LS pirmija