Kas Naujo?

Skautų naujienos

2014-02-16

Vasario 16-oji - Lietuvos nepriklausomybės diena

Šiandien jau 96-ąjį kartą minime Lietuvos nepriklausomybės dieną.

Broli, sese, 

šiandien jau 96-ąjį kartą minime Lietuvos nepriklausomybės dieną.

Tada, seniai seniai, karo drebintoje Europoje tai buvo itin drąsus žingsnis - ir kaip parodė istorija, visiškai pasiteisinęs. Todėl šiandien prisiminkite su savo vienetu tą dieną, pasidžiaukite turima laisve ir ta puikia šalimi, kurioje gyvename.

Broliai ir sesės, linkime visuomet būti tokiais drąsiais ir užtikrintais, kaip tie 20 signatarų tą šaltą vasario šeštadienį.

Budėkime!

LS vadija