Kas Naujo?

Skautų naujienos

2014-02-08

Ar į tas duris pataikiau?

Ieškojau skautų, o radau...

Dėl dokumento "Lietuvos skautijos saugios aplinkos principų sąvadas" prierašo, neteisėto dokumento galiojimo bei paskelbimo atbuline data.

Man 35 metai, turiu du sūnus, ir ruošiuosi tapti skautu ne dėl žaidimo, o kad padėčiau įgyvendinti vertybes, kurias suformulavo lordas Baden-Powell ir kurias deklaruoja skautais save vadinantys žmonės. Tam, kad mano ir mano šalies vaikai turėtų į ką remtis ateityje.

Bet organizacijos "Lietuvos skautija" Tarybos priimti dokumentai man kelia rimtų prieštaravimų skautiškoms vetybėms ir abejonių organizacijos kompetencija bei sugebėjimu tas deklaruojamas vertybes suprasti bei įgyvendinti.

Kadangi nuo 1996 m. dirbu prekyboje, vadyboje, gamyboje, o pagrindinės mano pareigybės visada buvo - sutartinių bei vykdomųjų dokumentų ruošimas, pasirašymas ir vykdymas - aš po tokiu dokumentu NIEKADA nepasirašysiu.
O kad jis (pagal prierašą) yra privalomas kiekvienam suaugusiam Lietuvos skautijos nariui - aš atsisakau tapti tokios organizacijos nariu.
Todėl jau šiandien stabdau savo kandidatavimą, o jei dokumentas nebus paskelbtas negaliojančiu savaitės - dviejų bėgyje, aš nutrauksiu bet kokią veiklą, susijusią su Lietuvos skautija.
Bet tai nereiškia, kad aš netapsiu skautu ir neiškosiu B.P. vertybėmis gyvenančio judėjimo.

Jei LS Taryba gali patvirtinti tokį dokumentą, tai ji turi rimtų moralinių, etikos ir logikos kirminų galvoje, arba daro savo darbą atmestinai - nesuprasdami, ką skaito, arba būdami neblaivaus stovio, arba visiškai neskaitę ir be to nekreipdami dėmesio į seniūnų sueigoje išakytas pastabas.
Jei puvėsis įsiveisė galvoje - jie supūdys visą žuvį (juk "Žuvis pūva nuo galvos").
Jei jie padarė klaidą per skubėjimą - turi laiko tą klaidą pripažinti ir ištaisyti.

Nes pagal mano sąžinę - šitas popiergalis prieštarauja pagrindiniams B.P. suformuotiems Skautybes principams "Dievui, Tėvynei, Artimui" (skaičiau du "Skautybės Berniukams" leidimus ir dviejų leidimų LS nuostatus).
Jis prieštarauja mano religiniams įsitikinimams ir Švento Rašto deklaruojamoms vertybėms, jis žemina mano prigimtines teises, mano moralines vertybes, bei griauna pilietiškumą.

Moralas:
Jei nesupranti, ką darai, geriau nedaryk nieko - taip bent jau negriausi to, ką padarė patyrę ir suprantantys.