Kas Naujo?

Skautų naujienos

2006-10-10

Kvietimas į VIII –ąjį konkursą GRAŽIŲ DAINELIŲ DAUG GIRDĖJAU’2007, skirtą vyriausio skautininko Felikso Šakalio atminimui

[b]Tikslas.[/b] Skatinti skautus dainuoti skautiškas ir savo krašto dainas. [b]Dalyviai.[/b] Lietuvos skautijos nariai. Amžius neribojamas. [b]Laikas.[/b] Konkursas vyks: 1. Atrankiniai konkursai kraštuose iki 2006-12-23; 2. Baigiamasis konkursas Kaune 2007-01-27.

VILKIUKAMS:

Dainavimas.
A) Atrankiniuose kraštų konkursuose reikės atlikti tris dainas:
1. Privalomą dainą „Atgimė Tėvynė“ (ž.V. Bražėno, muz. Br. Jonušo)(Dainorėlis. Kaunas, 1998. 12-13 p.) - Daina skiriama Skautų 100 – mečio jubiliejui.
2. Laisvai pasirinktą lietuvių liaudies dainą.
3. Laisvai pasirinktą dainą.

B) Baigiamajame konkurse reikės atlikti dvi dainas (2 ir 3).
Privalomą dainą dainuosime visi kartu.

SKAUTAMS, VYRESNIESIEMS SKAUTAMS IR VADOVAMS:

Dainavimas.
A) Atrankiniuose kraštų konkursuose reikės atlikti tris dainas:
Dvi privalomas dainas:
1. „Atgimė Tėvynė“ (ž.V. Bražėno, muz. Br. Jonušo), (Dainorėlis. Kaunas, 1998. 12-13 p.) - Daina skiriama Skautų 100 – mečio jubiliejui.
2. Tave aš pamačiau (Dainorėlis. Kaunas, 1998. 26 p.).
3. Laisvai pasirinktą lietuvių liaudies dainą.

B) Baigiamajame konkurse reikės atlikti laisvai pasirinktą lietuvių liaudies dainą.
Privalomas dainas dainuosime visi kartu.

Dainos ir jų eiliškumas pasirenkami laisvai. Atlikti dainas gali visa draugovė, grupė ar pavieniai skautai a capella arba su instrumentiniu pritarimu.

Skautiška apranga, atitinkanti uniformų nuostatus - privaloma. (Žr. http://www.scout.lt - Uniformos nuostatai)

Privalomas skautiškas prisistatymas. Atlikimo trukmė - 1 minutė.

Vertinimo kriterijai. Dainų atlikimo meniškumas bei tikslumas. Prisistatymo skautiškumas ir originalumas. Skautiška apranga.

Apdovanojimai. Padėkos raštai ir dovanos. Vyr. skautininkės prizas, specialūs prizai už privalomas dainas, liaudies dainą, prisistatymą.

Apie atrankinių konkursų vietą ir laiką BŪTINAI prašome pranešti iki š. m. spalio 27 d.
Adresas: Dainos konkursui: Rėdai Šakalytei - sreda@ktu.library.lt, Benitai Mincevičiūteibenita.m@cr.ktu.lt , arba Lietuvos skautija, Trakų g. 18, 44236 Kaunas , 422002 (Skautų būstinė);

Nesinaudojantys internetu, dėl papildomos informacijos prašome skambinti telefonais:
Almei 837 479478 (nuo 20 val.) arba mob.8652 24593;
Rėdai mob. 8652 19858

Pastaba. Į baigiamąjį Konkursą kviečiami 4 patys geriausi dainininkų kolektyvai ar solistai iš kiekvieno krašto ir vadovų kolektyvai. Atrankos komisija pasilieka sau teisę keisti į finalą kviečiamų kolektyvų skaičių.

Atrankiniai konkursai privalomi visuose kraštuose, nepriklausomai nuo kolektyvų skaičiaus, įskaitant vadovus. Jungtiniai kolektyvai pasirenka kraštą, kuriame dalyvaus atrankoje. Finale gali dalyvauti tik kolektyvai, dalyvavę ir atrinkti kraštų konkursuose.

Rengėjai