Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-12-24

Tegu didieji atradimai prasideda čia!

Gražių ir šviesių žiemos švenčių.

Mieli Broliai ir Sesės, 
 
Linkėdama ramaus ir jaukaus Kūčių stalo, kviečiu visus susimąstyti apie gerus darbus, kuriuos visi bendromis jėgomis šiais metais padarėme. Be mūsų visų gerų darbų pasaulis būtų šiek tiek tamsesnis. Todėl prisiminkime gerus darbus, artimuosius ir toliau neškime taiką pasaulyje. 

Gražių švenčių Jums ir Jūsų šeimoms! 

Sesė Ieva Žilinskienė,

Lietuvos skautijos vyriausioji skautininkė