Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-10-08

Mintys apie vieną skautišką knygą

"Rovering to Success" - gyvenimiškų patarimų knyga augančiam skautui.

„Pirmas skyrius. Kaip būti laimingam, nesvarbu, esi turtingas ar neturtingas.“

Štai taip prasideda knyga, kuri gali būti laikoma vyr. skautavimo pradininke - Lordo Baden-Powell „Rovering to Success“.

Knyga, kurioje skautybės įkūrėjas samprotauja apie suaugusiojo gyvenimą ir aptarinėja pagrindines jauno vaikino dorybes ir nuodėmes, nėra plačiai pasiekiama. Galbūt dėl savo senamadiško stiliaus, o gal dėl kai kurių moderniam pasauliui nebepriimtinų pažiūrų ši knyga nėra pasiekiama lietuvių kalba. Bet ją tikrai verta susirasti internete ir perskaityti! Įdomus palyginimai, metaforos, šiandienai pritaikomi gyvenimiški patarimai tikrai patraukia dėmesį ir verčia susimąstyti, ar tikrai aš, šio nuostabaus pasaulio gyventojas, pilnai išnaudoju savo potencialą ir kuriu gyvenimą, kuriuo pats bučiau patenkintas.

Sprendžiant iš pavadinimo, ši knyga turėtų būti skirta vyr. skautams ir visiems siekiantiems jais tapti, bet iš tikro ši knyga yra B.P. asmeninės patirties, girdėtų istorijų ir citatų rinkinys, tinkantis bet kuriam paaugliui berniukui (ar mergaitei), siekiančiam susikurti tvirtus gyvenimo pamatus ir sužinoti daugiau apie džentelmeniškumą. Vis dėlto, ši knyga buvo parašyta XX a. pirmoje pusėje ir dalis patarimų yra pasenę. Tai nereiškia kad negalima jų pritaikyti ir dabartyje. Kai kurie asmeninės B.P. patirties perlai puikiai tinka šiandieniniam jaunimui ir paprastai paaiškina gyvenimiškas tiesas, tokias kaip noras vartoti alkoholį vardan populiarumo ar rūkyti, kad atrodytum „vyriškesnis“ savo draugų kompanijoje. Nors kai kurios šių žalingų įpročių priežastys gali būti pakitusios per tuos kelis dešimtmečius, pagrindai lieka tie patys, ir B.P. aptaria (šiuolaikiniam pasauliui, deja, nelabai tinkančius) būdus šiais įpročiais atsikratyti ar pakeisti.

Knyga skatina jaunus vaikinus rūpintis sveikata, nevartoti alkoholio (arba vartoti nedaug, tik valgant, kas mūsų šalyje nėra labai populiaru), sportuoti (fizinė būklė buvo labai svarbi karo metais, ką pabrėžia autorius), turėti šiek tiek savikontrolės, atrasti sielą gaivinančius atsipalaidavimo būdus kurie kardinaliai skirtųsi nuo kasdienės veiklos, nesikeikti, nepersimiegoti ir nepersivalgyti. Ištikimybės sąvoka yra plačiai paaiškinama ir gali būti pritaikyta vadovams, skatinamas nuoširdumas. Taip pat Lordas Paden-Powell dedikuoja skyrių vyrų ir moterų seksualiniams ryšiams, kuriame aprašomas skirtumas tarp žmonių ir gyvūnų, ir teigia, kad geismas yra natūrali gyvenimo dalis (kas to meto literatūroje buvo retenybė). Šiame skyriuje Lordas aiškina gyvybės kūrimo teorijas, kalba apie lytiškumą. Skatinama pagarba moterims, „vyriškumas“ (kuris dabar turi visai kitokią reikšmę nei tuomet, bet vis tiek gali būti pritaikomas). Aptariamos įvairios „meilės“ moterims ir vedybinis gyvenimas. Skyrius pilnas žmogaus ir gyvūno palyginimų ir šiek tiek senoviškų įsitikinimų, bet atspindi ir šiuolaikinį vaikino idealą.

Viena įdomiausių knygos dalių yra žmonių charakterių aprašymai ir pagalba bandantiems suprasti kaip veikia pasaulis. Mokoma išsilaikyti ant žemės ir būti tolerantiškam, žinoti kaip susitvarkyti su nemalonaus charakterio asmenimis ir kaip pačiam netapti atgrasiu. Knyga skatina pastoviai mokytis kažko naujo, ir nebūtinai mokykline prasme. Kelionės, skaitymas, bendravimas su įvairaus tipo žmonėmis lavina asmenybę ir ugdo gerąsias žmogaus savybes, padeda išreikšti jausmus ir greičiau susivokti ko norima iš gyvenimo.

Žinoma, nemenkas dėmesys yra skiriamas ir religijai, teigiant, kad būtent tikėjimas yra būtinas norint gyventi laimingą gyvenimą. Ir tai nereiškia, kad privalai vaikščioti į bažnyčią ar mokėti Bibliją atmintinai, tereikia stengtis gyvenimą branginti, lyg tai būtų Aukščiausiojo dovana. Nemaža dalis šių dienų skautų yra ateistai, bet ir jie gali pritaikyti B.P. žodžius, atpažinti gyvenimo džiaugsmus per meilę gamtai ir pagrindinį skautavimo bruožą - veiklą joje. Knyga skatina žygius, tyrinėjimus, per kuriuos galima atrasti save. Kuo ir yra pagrįstas vyr. skautavimas.

Ir žinoma, pabaigai, grįžtama prie knygos paskirties ir yra aprašomas vyr. skautavimas, apjungiantis visą knygoje aprašytą gyvenimišką išmintį. Vyr. skautai aprašomi kaip žygeiviai, besimokantiys mėgautis gyvenimu ir savarankiškumo. B.P. apžvelgia įvairias vyr. skautavimo rūšis ir grupes, supažinidina su pagrindine vyr. skautų paskirtimi ir užsiėmimais, kuriuose galima pritaikyti skautišką patirtį. Taip pat pateikiami skyrių sutrumpinimai kuriuos lengva prisiminti ar net užsirašyti.

Tikrai verta šią knygą pasiimti su savim bet kokia forma ir skaityti atradus laisvą minutę. Nors ji ir buvo parašyta prieš kelis dešimtmečius, įvairius patarimus tikrai galima pritaikyti kasdieniame gyvenime ir ypač skautavime. Tereikia mokėti atsirinkti tai, kas reikalinga.

 Malonaus skaitymo!

S. sk. Kornelija Ulskytė

Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės vyr. skaučių būrelis