Kas Naujo?

Skautų naujienos

2006-08-02

Kvietimas į vadovų sąskrydį

Š.m. rugpjūčio 24- 27 dienomis Andrioniškyje, Anykščių raj., vyks Lietuvos skautijos vadovų sąskrydis. Sąskrydyje gali dalyvauti visi Lietuvos skautijos vadovai nuo 18 metų, esantys Lietuvos skautijos nariais.

Vadovus kviečiame atvykti nuo rugpjūčio 24 d. 16 val. ir dalyvauti praktinėje vadovų stovykloje, kurios atidarymas vyks 21 val. Sąskrydis prasidės rugpjūčio 25 d. 21 val., o jo uždarymas įvyks rugpjūčio 27 d. 13 val.

Paaiškinimas kaip atvykti į stovyklavietę, žemėlapiai pridedami.
Norinčius dalyvauti sąskrydyje prašome registruotis iki rugpjūčio 15 dienos elektroniniu paštu info@skautai.lt arba sms žinute tel. 8 614 79646 (Lietuvos skautijos nacionalinės būstinės mobilus telefonas). Prašome pranešti savo vardą, pavardę, pareigas, vienetą, kuriam vadovaujate bei kontaktinius duomenis(telefoną[us], adresą).

Gyvensime stovyklinėmis sąlygomis, t.y. palapinėse, netoli Andrioniškio miestelio šalia Šventosios upės. Yra numatyta 20 miegamų vietų Andrioniškio mokyklėlėje.
Su savim turėti indus(maitinimas centralizuotas), stovyklavimo bei higienos reikmenis. Stovykloje gyvensime kraštais.
Stovyklos – sąskrydžio nario mokestis yra 35 Lt , dienos kaina - 10 Lt.
Registracija vyks Andrioniškio mokyklėlėje (žiūrėti žemėlapyje).

KAIP PATEKTI Į SKAUTŲ VADOVŲ STOVYKLĄ-SĄSKRYDĮ ANDRIONIŠKYJE, ANYKŠČIŲ RAJ.

Geriausias atvykimo kelias – per Anykščius (kelias 121, vėliau pasukant į 175) į Andrioniškį (žr. žemėlapis Nr.1). ). Atvykus į Anykščius nuo Ukmergės pusės, už Lukoil degalinės ties šviesoforu sukti kairėn, Troškūnų link. Pavažiavus šiuo keliu apie 5 km. bus posūkis į Andrioniškį.

Atvykus į Andrioniškį (važiuojant pagrindiniu keliu) ieškoti miestelio bažnyčios ir sukti dešinėn į šalia jos einantį keliuką (žr. žemėlapis Nr.2). Sekite skautiškus ženklus.
Andrioniškio mokyklėlė yra šalia miestelio bažnyčios, o stovyklą - pervažiavus Šventosios upę tiltu.