Kas Naujo?

Skautų naujienos

2006-08-01

Oro skautų naujienos

Netolimoje ateityje Lietuvos skautijoje turėtų įsikurti oro skautų konferencija. Prieš vienerius metus LS ir Tautinis aviacijos sporto žaidynių komitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį oro skautų veiklai plėtoti. Pernai Paluknio aerodrome buvo surengta stovykla „Lietuvos sparnai”. Šiuo metu LS veikia pora oro skautų draugovių - A. Arbačiausko ir A. Griškevičiaus.

Kad oro skautavimas įgytų pagreitį, pradėtos kurti kandidato į oro skautus bei patyrimo laipsnių programos. Šių metų gegužės 13 d. Vilniaus skautų centre rinkosi atstovų iš įvairių organizacijos lygmenų – Mantas Pilkauskas (A.Griškevičiaus draugovė), Rasa Dumčiūtė (LS Jaunimo programos skyriaus vedėja), Rima Lukošienė (LS Tarybos narė); taip pat oreivių atstovai – Romualdas Bakanauskas (Tautinio aviacijos sporto žaidynių komiteto generalinis sekretorius), Saulius Kalašnikovas (Oreivystės centro pilotas). Tuokart svarstyta kandidato į oro skautus bei kandidato į patyrusius oro skautus programa.

Liepos 9 d. Kaune, LS būstinėje, ši darbo grupė rinkosi darkart. Šįkart svarstyti III, II ir I oro skauto patyrimo laipsniai. Tikimasi suredaguotą variantą teikti tvirtinti LS Tarybai per artimiausią posėdį.

Taip pat informuojame, kad š. m. rugpjūčio 14-20 d. Paluknio aerodrome organizuojama oro skautų stovykla. Daugiau informacijos http://www.skautai.lt/index.php?id=801.

LS VRS