Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-09-03

Skautiškas aidas nusirito per Jurbarko miestelėnų šventę

Tauragės krašto skautai dalyvavo Jurbarko miesto miestelėnų šventėje.

Tauragės krašto skautai dalyvavo Jurbarko miesto miestelėnų šventėje.

Atvyko draugovės iš Viešvilės, Smalininkų, Sudargo ir Jurbarko miesto kartu su vadovėmis: Danute Daunoriene, Jolita Štrimiene, Sigita Norkiene, Aušra Žižiene ir Vaida Beinariene. Daug pagalbos ir patarimų sulaukėme iš sesės Mildos Bacevičiūtės.  Dalyvavo apie 50 skautų. Dainų slėnio pakraštyje įkūrėme skautišką kiemelį. Jis  atspindėjo draugovės pastovyklę, o jame šurmuliavo  skautiškas gyvenimas: virėme grikių košę ir arbatą. Ja vaišinome, kas užsuko į svečius. Košė labai patiko ir visiems norintiems paragauti nepakako. Žaidėme žaidimus ir kvietėme jų išmokti, užėjusius vaikus kartu su savo tėveliais. Dainavome dainas. Stovėjo palapinės, simbolinis laužas, indauja, nuo lietaus saugojo ištemptas tentas.  Mūsų tikslas-kuo giliau ir plačiau  miestelėnus bei svečius supažindinti su skautiška veikla. Stenduose galėjo pamatyti nuotraukas iš Tautinės stovyklos Telšiuose „Gėrio pėdomis“ bei kitas mūsų skautavimo akimirkas. Dalijome lankstinukus. Informacija buvo konkreti ir aiški: kam skautas tarnauja, kaip mus atpažinti, kodėl verta skautauti, skautų priesakai, keletą skautiškų mazgų surišimo būdų ir vadovų kontaktai. Veikė skautiškas „radijas“, kuris nuo šventės pradžios, visus kvietė pasisvečiuoti  mūsų kiemelyje. Svečiams, kurie  domėjosi daugiau, skautai ir vadovai papasakojo apie mūsų veiklą.  Kiemelį aplankė miesto meras Ričardas Juška su svečiais. Turėjome gražią progą padėkoti už galimybę nuvykti į Tautinę stovyklą, padovanodami emblemą.

Šventėje buvome matomi, ryškūs ir spalvingi, nes visi vilkėjo skautišką uniformą. Jautėme, kad sulaukėme daug dėmesio ir susižavėjimo mūsų veikla. Tikimės, kad draugovės pasipildys naujais nariais.

Ši graži šventė suteikė galimybę vėl visiems susitikti, pabūti kartu, prisiminti gražias vasaros akimirkas, prisiminti skautiškus priesakus. Tai lyg startas naujai, prasmingai  skautiškai veiklai.

 

            Tauragės krašto seniūnė sesė Danutė Daunorienė