Kas Naujo?

Skautų naujienos

2006-07-24

"Merkys 2006"

Reiks vasaros mokyklą žalią Dabar lankyti būtinai. Rugpjūtį, Liepą ir Birželį Reikės išmokt atmintinai. Irklavimas, turistų žygiai Su palapinėm ir laužais Plaukimas, futbolas, žvejyba- Visiems visiems ir būtinai!

Visą savaitę prie Merkio skambėjo skautiškos dainos ir linksmas juokas, visą savaitę mes stovyklavome, ėjome į žygius, dalyvavome įvairiose skautoramose... Kasdien gamtoje pasitikdavome ir palydėdavome saulę, kasvakar sėdėdavome prie laužo brazdant gitaros akordams...
-Savaitė pralėkė kaip vėjas...(Gintarė-Pilviškiai)
-Čia susiradau labai daug draugų...(Mantas-Marijampolė)
-Mus sužavėjo stovyklos Vyčiai...(Birštono sesės)
-Susikaupimo vakaras buvo įspūdingas...(vadovė Rosita-Varėna)
Birželio 28d.-liepos 6d. ant Merkio kranto (Puvočiai) įsikūrė 318 skautų.
-Skelbiu Marijampolės krašto stovyklą „Merkys“ ATIDARYTĄ!!! – iškilmingai paskelbė stovyklos viršininkas Jonas Aleknavičius. Kaip iš po lietaus pradėjo dygti palapinės, statytis stalai, suolai, indaujos, vartai... Skautai kaip skruzdėliukai plušėjo pirmąsias dvi dienas, kol stovykla pavirto į vieną didelį kiemą, kuriame nuolat virė gyvenimas...
Trečiąją stovyklos dieną visi išsiruošė į ilgą ir varginantį žygį, kurio metu skautai praplėtė savo istorines žinias, aplankė Merkinę, padarė gerąjį darbelį ant kryžių kalnelio ir tai dar ne viskas...skautai aplankė keramiką Petrą Prėtkelį, kur savo rankomis galėjo padaryti įvairių suvenyrų tėveliams, laukiantiems namuose.
-Žygis buvo tikrai sunkus. Labai pavargau, todėl vos pasiekusi palapinę užmigau...-pasakojo Gintarė iš Varėnos.
Kai mažesnieji saldžiai miegojo šiltuose miegmaišiuose, vyresnieji naktį praleido po atviru dangumi. Jiems žygis buvo daug ilgesnis, nei „citrinukams“ mat tąnakt, šviečiant mėnesienai, Lietuvos skautiją papildė būrys naujų „vyšnaičių“.
Ketvirtąją dieną savo atžalas lankė tėveliai. Ne viena mamytė dūsavo pamačiusi uodų sukąstus dukrelės šonus, o tėčiai su pavydu dairėsi Merkio pusėn, kuriame šokinėte šokinėjo žuvys... Likusios dienos sutirpo kaip porcija ledų prieš saulę: Vyko skautiška mugė ir aukcionas, įnirtingas “Žalgirio mūšis“ („Istorija suklastota!!!-skandavo Kalvarijos skautai, mat mirtiną mūšį stovykloje laimėjo Kryžiuočiai), romantiškas susikaupimo vakaras, brolijos ir seserijos laužai, orientavimosi varžybos, o sušokti polkutę kvietė Puvočių ir Varėnos ansambliai.
Stovykla neapsiėjo ir be svečių. Keletą dienų joje svečiavosi brolis Jaras, kuris pasakojo apie skautavimą išeivijoje. Mūsų nepamiršo ir pati Gražina Kačergytė, atvežusi šiltus linkėjimus nuo Klaipėdos ir Šiaulių kraštų skautų. Septintąją dieną atvažiavo kariai iš Alytaus, iš Birutės kuopos bataliono, kurie skautams demonstravo ginklus ir pasakojo bataliono istoriją.
-Buvo labai įdomu, kai važiavome į Čepkelių raistą. Ten sužinojome kaip atpažinti žaltį nuo gyvatės, pamatėme nykstančių augalų ir...-porino Paula ir Dovilė (Prienai ir Pilviškiai)
-Aš ir būsiu kaip tie kareiviai iš Birutės kuopos bataliono.(Ignas-Varėna)
-Buvo labai įdomu Margionyse, kur išmokome gaminti girą bei kitus dzūkiškus skanėstus..(Birutė-Kalvarija)
Rodos tik atvažiavome, o štai jau reikia griauti visa ką pastatėme per nepamirštamas aštuonias dienas...Štai jau griūva medinė indauja, kuri deja neišsaugojo mano puodelio su varlėm...Štai griūva galingieji Kybartų vartai...Štai paskutiniame lauže sudega užrašas „Merkys `06“...
-Hip-hip VALIO stovyklos viršininkui Jonui Aleknavičiui!!
-Hip-hip VALIO Marijampolės krašto seniūnei Vilmai Staugaitienei!!
-Hip-hip VALIO stovyklos viršininko pavaduotojai Audronei Ramoškienei!!
-Hip-hip VALIO programų vadovėms Rūtai Labalaukytei ir Audronei Levickienei!!
-Hip-hip VALIO stovyklos komendantui Donatui Kukučioniui!!
-Hip-hip VALIO „vyšnių“ vadovams Vilmai Balandienei ir Gediminui Aleknavičiui!!
-Hip-hip VALIO dvasios vadovui kunigui Vidmantui Striokui!!
Paskutinėje rikiuotėje ne viena sesė braukė karčią atsisveikinimo ašarėlę ir aidėjo ne vienas atsisveikinimo šūkis. „Mes nesakome SUDIE , mes sakome IKI PASIMATYMO!!!“
<....>
Jeigu sutikęs skruzdėlytę
Tu jai pirmasis kelią duosi,
Nes ji – dama, nes ji – mažytė,
O tu – svečias jos namuos.

Bet jei pro siaurą telelangą
Žiūrėsi filmus nuobodžius-
Tuoj pastaba: tėveliai brangūs,
Nelanko vasaros sūnus...

Bet aš žinau, kad ją lankyti
Lig sutemų tau nepabos...
Ir taip išmoksi tu vaikystę,
Kad nepamirši niekados...
(“Privaloma vasara” -J.Erlickas)

Parengė - sesė Ieva, Marijampolė.