Kas Naujo?

Skautų naujienos

2006-07-17

Ar gardus „Avilio“ medus?

Skautiška vasara tęsiasi, ir Lietuvos miškai, laukymės, ežerai tebeaidi nuo skautiškų dainų, rikiuotės šūksnių, jaunatviško juoko. Šiaulių krašto stovykla jau baigėsi, bet ne vienas jos dalyvių mintimis vis dar ten – Kurtuvėnų miške, Pašvinio ežero pakrantėje.

Kuo įsimintina šiųmetė stovykla? Visų pirma, ji – didelio projekto, finansuoto Valstybinės jaunimo reikalų tarybos, dalis. Projekto „Avilys“ dalyviai iš pat ankstyvo pavasario suskato domėtis senosiomis lietuvių kalendorinių švenčių tradicijomis, šiauliečiai skautai dalyvavo ne vienoje Šiaulių „Aušros“ muziejaus edukacinėje programoje.

Kad būtų kuo geriau pasiruošta vasaros stovyklai, vadovai birželio viduryje susirinko į savaitgalio stovyklėlę „AviLIUKS“, kurioje tobulino būsimos stovyklos programą, užmezgė glaudesnius ryšius su Tauragės krašto ir Ąžuolų tunto vadovais – šie vienetai yra projekto „Avilys“ partneriai.

Parengiamuoju metu dažnai lankytasi Šiaulių vaikų globos namuose – šiek tiek pramokę skautiškų taisyklių ir stovyklavimo gamtoje ypatumų šios įstaigos auklėtiniai praleido įsimintiną savaitę skautų stovykloje. Šiaulių tunto Perkūno draugovė, jau metus bendraujanti ir skautaujanti su LiJOT projekto „Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimo vystymo bendrija“ dalyviais, pasikvietė į stovyklą ir naujuosius savo bičiulius.

Išaušo birželio 27-osios rytas! Nors lietaus teko tik antrą dieną – it grybai po lietaus išdygo nemažas palapinių miestelis. Iškilo stovyklos ir pastovyklių vartai, buvo suręsti kiti būtini įrengimai. Rąstų ir rąstelių parūpino Kurtuvėnų girininkija. Skautai, kaip tos avilio bitės, darbavosi sutartinai, darniai.

Stovyklos programa prasidėjo Kūčiomis – buvo pagamintos bei žaisliukais papuoštos kalėdinės eglutės, suręsta Lapų Landija. Naktį Bernelių mišias aukojo Šiaulių skautų dvasios globėjas brolis Algis Gudaitis. Kadangi stovyklos programa buvo sumanyta ne tik kaip senųjų tradicijų išgyvenimas, bet ir kaip naujoviškas interpretavimas – Kalėdų dieną prasidėjo žiemos olimpiada. Viena iš rungčių – blukio (kelmo) tempimas; senovės Lietuvos kaime toks kelmas per Kalėdas buvo tampomas po visą kaimą.

Per stovyklines Užgavėnes patyrę skautai gavo dar vieną pionerinę užduotį – sukonstruoti dideles sūpuokles! Vėliau ne vienam akį džiugino besisupantys stovyklos mažieji. Žiemą teko „varyti iš kiemo“ Pašvinio ežero pakrantėje, čiuožiant muiluotu celofanu nuo pakrantės kalvos.

Išaušus Velykų rytui keli šimtai stovyklautojų patraukė į Kurtuvėnus – kaip kad paprastai per Velykas einama Prisikėlimo mišių. Pasak Kurtuvėnų klebono, tiek jaunimo ir taip gražiai giedančio ši šventovė ko gero nėra mačiusi. Margai numarginti buvo tą dieną margučiai, šimtai jų ridinėjosi margučių ridenimo varžybose.

Naujas rytas atnešė naują šventę – įstabiai suorganizuotą Tauragės krašto skautų. Per Kazimierines prisigaminta įvairiausių suvenyrų, prasimanyta įvairiausių paslaugų, vėliau už skautiškas žinias Kazio bankomatuose įsigijus skautličių pirkta, parduota, mainyta, žaismingai vagiliauta.

Nors liepos pradžioje dienos minute kita jau vis trumpėjo, stovyklinės Joninės vyko taip šauniai – lyg pačią ilgiausią metų dieną! Kad rastų paparčio žiedą, skautai jonai ir jonės turėjo įveikti ilgą kelią, pilną įvairiausių kliūčių – pereiti ugnį ir vandenį, orą ir… purvą!

Ilgių dienos ir nakties programą organizavo „Ąžuolų“ tuntas. Matyt, ne vienas dar ir šiandien krūpteli, prisiminęs paslaptingas ir mistiškas tos nakties akimirkas!

Atskiro žodžio prašosi „Avilio“ laužai, taip įsiūbuodavę, kad dar ilgai nenorėta skirstytis… Juk stovyklavo trijų kraštų skautai, tad trigubai daugiau dainuota, vaidinta, šūkauta!

Įsimintina tai, kad šiųmetėje stovykloje ypač aktyvūs buvo vyresnieji skautai; be šiauliečių Kupolės vyr.skaučių ir A.Saulaičio vyčių būrelių, čia dar svečiavosi Marijampolės Meilučių vyr. skaučių ir Kauno Stasio Jameikio vyčių būrelis. Vyr.skautės daug darbavosi vykdant stovyklos programą, vedė laužus, vyčiai talkino prie pionerijos darbų, organizavo stovyklos apsaugą.

Stovyklautojus aplankė ir organizacijos vadovė vyr.skautininkė Gražina Kačergytė bei jos pavaduotoja Živilė Poteliūnaitė.

Ar gardus buvo „Avilio“ medus – bus matyti vėliau, kai kiekvienas pajus labai pasiilgęs savo naujų ir senų bičiulių, kai šaltais žiemos vakarais vartys vasaros stovyklos nuotraukas ir, rodos, iš naujo apsigyvens ten – „Avilyje“.

Projekto organizatoriai bei partnerių atstovai dar kartą rinksis Šiauliuose – rugsėjį, per Baltų vienybės dieną; tuomet bus aptartos projekto gerosios ir silpnosios pusės, galbūt rasis naujų planų!

Projekto partneriai:

Jurbarko rajono jaunimo iniciatyvos centras
LS Ąžuolų tuntas
Šiaulių jaunimo darbo centras
Šiaulių vaikų globos namai
VšĮ „Baltų centras“
VšĮ „Šiaulių ir Tauragės aklųjų ir silpnaregių taryba“

Projekto rėmėjai:

Valstybinė jaunimo reikalų taryba
„Saldūs majai" (UAB „Angolita“)
UAB „Volit“
„APR studija“

Informacinis rėmėjas:
www.etazinios.lt

Projekto „Avilys“ vykdytojai