Kas Naujo?

Skautų naujienos

2006-07-11

Vyr.skaučių Kupolinės

[i]Dienos trumpyn... O dar taip neseniai švito ilgiausioji! Jau prisikupoliauta rasotose pievose, jau užgeso Joninių laužai. Žvilgtelėjus į vakardieną – gali išvysti mielų vaizdų: vyr.seses, susirinkusias į Kupolines.[/i]

Prieš keletą mėnesių Lietuvos skautijos mini projektų konkursui Šiaulių krašto Kupolės vyr.skaučių būrelis pateikė projektą „Paparčio žiedas“. Jo tikslas – stiprinti LS vyr. skaučių seserijos tarpusavio ryšius, skatinti nepaliauti domėtis tautinėmis tradicijomis. Du mėnesius projekto dalyvės ruošėsi gražiai pasitikti ir turiningai švęsti Kupolines, Jonines: gilinosi į pagoniškąjį ir krikščioniškąjį šių švenčių sluoksnius – t.y. bendravo su etnologais, žolininkais bei su krikščionių dvasininkais. Taip pat kruopščiai nėrė būsimos staltiesės skiauteles, fotografavo žolynus.
Paskutinį birželio savaitgalį į nuošalią sodybą Kurtuvėnų miškuose suvažiavo sesių iš trijų būrelių – Meilučių (Marijampolės kr.), Jorės (Vilniaus kr.), Kupolės (Šiaulių kr.). Įsikurta, pasiskirstyta darbais. Pirmiausiai buvo atidaryta žolynų fotografijų paroda po atviru dangumi.

Sesės pastebėję ir užfiksavę nepaprastai gražių gamtos vaizdų!

Vėliau durstyta staltiesė, kurioje – kiekvienos dalyvės dalelė. Tikimasi, šios Kupolinės – ne paskutinės, tad staltiesė kasmet didėsianti!

Išsiruošta ir kupoliauti. Birutė (Meilučių b.) pamokiusi, kaip dera žingsniuoti po pievą, norint surinkti kupolę – devynių žolynų puokštelę. Vėliau sesės viena kitai iš kupolių spėję ateitį.
Ar rado vyr.sesės paparčio žiedą? O kaip gi! Akyliausia buvo Vilma (Meilučių b.) – ji ir praminta Nakties Karaliene.

Visų Kupolinių stebuklų ir seseriškų paslapčių čia nesurašysi... Kam smalsu – atvažiuos kitąmet!
Sekmadienį susiruošta į Kryžių kalną. Su broliu pranciškonu Linu pasikalbėta apie Šv.Joną ir krikščioniškas Jonines; vėliau dalyvauta Mišiose.

Praėjus vos kelioms dienoms prasidėjo Šiaulių krašto stovykla, kurioje projekto dalyvės, pasinaudoję sukaupta patirtimi, parengė ir įgyvendino Joninių dienos programą.

Rasa ir Asta, projekto vykdytojos