Kas Naujo?

Skautų naujienos

2006-06-12

Skaisčio tunto, Medeinos draugovės stovykla birželio 10-11d. "Margos langinės".

Šeštadienis, birželio 10 d. Stotelė prie Spaudos rūmų, 10 sesių belaukiančių Medeinos draugovės žygio “Margos langynės”. Visos su nemažais kupriakais, labai gera nuotaika ir kupinos jėgų :] Ir štai – atvažiuoja ilgai lauktas autobusas “Spaudos rūmai – Rastinėnai”, o iš jo išlipa Ieva, mūsų draugininkė, o šioj stovykloj - viršininkė. Bėgam jos pasitikti ir iškart lipam į autobusą, šiaip ne taip sutelpame ir važiuojame.

Autobuse žmoniu begalės, stovime susigrūdusios. Kai žmonių apmažėja, atkeliauja ir mūsų laukta stotelė. Greit išlipame, susitvarkome ir žygiuojame. Eiti netenka labai daug (neskaitant Ievos sukinėjimųsi ratais :P ) ir pievoje pamatome stovint štabą – Rūtą, Gintarę ir stovyklos komendantą Martyšką. Netrukus prie jų prisijungia Ieva. Atiduodam raportus ir mums nurodo vietą, kurioje turime įsikurti pastovyklę. Visas veiksmas vyksta nuostabiam miške, aplink medžiai, pelkės, ir būriai uodų :] Mum duoda dvi Skaisčio tunto palapines, pasako ką reik pasistatyt – ir marš į darbą. Pirma visi dirba gana noriai, neužilgo išauga laužas, bet vos jam atsiradus, visos kaip susitarusios – atsisėda prie laužo ir nė krust, kad ir ko bereikėtų :]]]] Ir vis dėl to šiaip ne taip spėjam pastatyti vartus, atsigabenti suoliukus, padaryti indaują. Taip pat labai pavydime štabui, mat jie jau viską pasistatę anksčiau, netgi tentą pasikabinę! Ir pasistatęs štabas pastovyklę ne šiaip sau, netgi įsirengę skambutį, į kurį reikia pabelst, norint ko nors iš vadovų – pakabintą konservų skardinę su šalia esančiu pagaliuku (irgi pakabintu) skirtu beldimui. :]
Paskui mums tenka susirast lazdas žygiui – kad būtų patogiau eit. Ir neužilgo kartu su Gintare ir Martyška išžygiuojame iš pastovyklės. Pirma praeiname sodus, trumpam sustojame, susitvarkome, ir vėl pajudame. Saulė aukštai aukštai, visiems karšta, sunku eit. Bet kol kas pavargusių ar zirziančių lyg ir nėra, dėl to keliaujame toliau, vis sustodami, kai kam nors reikia užsirišti batą :] Vėliau sužinome, kad mūsų tikslas – ežeras. Mes einam einam, ir vis dar einam, kol sustojame jau ilgesniam laiko tarpui – yra ir pavargusių, ir alkanų, bet užtat visos trykšta jėgomis žaisti įvairius žaidimus :] Mes pajudame kai jau atvėsta, bet dabar jau atgalios – mat supratome, kad ežero mums pasiekti neišeis, jei nenorime grįžti naktį. Taigi tataigi – grįžti daug lengviau, pasiekiame pastovykles dar nespėjus kaip reikiant pavargt. Tuo metu Rūta ir Ieva mums pagamino vakarienę – visos iš karto puola valgyti, o paskui drybsome prie laužo, ilsimės, mat daugelis – labai nusivariusios (išduosiu paslaptį Martyškai – tada buvo gaminamas tavo draugas vytis :] ). Kai jau visos pavalgiusios, pailsėjusios, išgirstame toli toli pypsint limuziną – atvažiuoja žvaigždės! Kadangi paskalos labai greitai sklinda, išgirstame, kad bus ir madų šou. Po kiek laiko ties štabo pastovykle pamatome naujų žiburiukų, ir visa skautų pastovyklė pajuda link ten. Einant į vadovų pastovyklę iš šonų ir virš galvos matome žvakes, viskas labai gražiai papuošta, paruošta žvaigždių sutikimui! Ir štai - susirenkame prie laužo ir prieš pasirodant grupei „Hibridas“ Martyška gauna dovaną nuo skautų pastovyklės – naują draugą, špagatinį savo ateities atvaizdą su vyčio kaklaraiščiu ir dar specialiu kroviniu :]] O paskui ateina eilė „Hibridui“ !!! Ir ko tik neišgirdome per koncertą – buvo ir dangiečiai, ir yva, netgi Eurovizija!!!!Per vieną iš pertraukų pamatėme nuostabų rinktinį madų šou. Bet deja, malonumai ilgai netrunka, ir žvaigždės, apsikarščiusios tulikiniu popierium pasišalina – prasideda pasisėdėjimas prie laužo, pritariant dainom, kurios palydimos gitara.
Vėliau daugelis nueina miegot, kelios sesės pasilieka prie skautų pastovyklės laužo. Palapinėse karts nuo karto dar girdisi šnabždesys, bet ir jis gana greit nutyla.
Ryte, apie 5h kelios sesės jau judinasi, nors kai kurios dar kietai miega. Po kelių valandų ateina Ieva, ir – mankšta. Kažkaip stebuklingai išvengiame Ievos tradicijos – ėjimo žąsele.
Vėliau, vėl gi pavalgius, vyksta karinis žaidimas. Paskirtoj teritorijoj vyksta aršus karas, tai vienoj, tai kitoj pusėj vis pasigirsta pagalbos šauksmai, klyksmai. Morgas atlieka savo pareigą, gana dažnai lankomas :]] Pagaliau viena vėliava pagrobiama, bet kadangi viena sesė pametė mobiliaką, Martyška paskelbia naujas taisykles – kuri komanda ras telefoną, ta ir laimės ;] bet galų gale laimi draugystė – ir visos grįžta tvarkytis pastovyklės, ruoštis išvažiavimui.
Įvyksta rikiuotė, per kurią mes įsigijame patį pirmąjį, nuostabų garbės narį – brolį Martyšką! Kelis kartus jam sušunkame „hip valio“ ir pamažu visi pajudame link stotelės. Pradžioj einame gražiai, eilute, o „galiorka“ stovyklą palydi „viso gero, viso gero, heey, sakyk sudie“. Visiems liūdna palikti stovyklą, bet užtat iškeliaujame kupini nuostabių įspūdžių, laukdami kito Medeinos draugovės žygio.

Sveikiname Medeinos draugovės garbės narį – Martyną Švedą! ;]

Stovyklos viršininkė – kandidatė į vyr. seses ir Medeinos draugovės draugininkė – Ieva Krastinaitė
Stovyklos komendantas – kandidatas į vyčius – Martynas Švedas

Štabas:
Pat. skautė - Gintarė Jonaitytė
Kandidatė į vyr. seses - Rūta Kazlauskaitė


Atsiliepimai:
Sesė Virga – „Stovykliukas nerealus buvo. Nuostabu, kad turėjom brolį, kad įsigijom garbės narį :] šiaip didžiulis dėkui visam visam štabui, ačiū kad nepatingėjot atvažiuot ir paruošt tokios programos :]* Kuo toliau, tuo labiau laukiu sekančio Medeinos žygio, nes su kiekvienu kartu jie vis gerėja. Štabui – tris kartus hip valio!“

Sesė Mūųkas – „Unrylas.“

Sesė Maga – „Stovykla patiko, ypač tai, kad buvo brolis Martyška, ir dar ta bobutė važiuojant autiku atgal, į Vilnių :]“

Sesės Gintarė ir Ieva –„Buvo nepakartojama. Džiaugiamės kiekviena akimirka, praleista su tom mažom padaužom! :] Labai patiko vakaro programa. Nuoširdžiai dėkojam už aktyvumą, mielas šypsenas, skambų juoką, akcijas atrakcijas ir šiaip gerą laiką! Pagarbiai, vadovai.