Kas Naujo?

Skautų naujienos

2006-05-22

Įvyko pirmasis Lietuvos skautiškų organizacijų „apskritojo stalo” susitikimas

Šį šeštadienį, gegužės 20 dieną, Vilniaus skautų centre įvyko pirmasis Lietuvos skautiškų organizacijų „apskritojo stalo” susitikimas.

Į Lietuvos skautijos iniciatyvą organizuoti „apskritojo stalo" susitikimą atsiliepė visos 8 nacionalinės skautiškos organizacijos; taip pat susitikime dalyvavo Žemaitijos skautų organizacijos atstovė.

Gausiame dalyvių rate buvo galima sutikti Lietuvos skautijos, Lietuvos skaučių seserijos, Lietuvos jūrų skautijos, Lietuvos skautų sąjungos, Suaugusių skautų bendrijos, Lietuvos nacionalinės Europos skautų asociacijos, Studentų skautų korporacijos „Vytis” ir Akademinės skaučių draugovės, Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungos, Lietuvos lenkų harcerių sąjungos ir Žemaitijos skautų organizacijos atstovus.

Susitikimo tikslas – susipažinti, pristatyti organizacijų veiklą bei pasidalinti mintimis apie artėjantį skautų judėjimo šimtmečio jubiliejų – kokiais bendrais renginiais jį galėtų paminėti visi Lietuvos skautai. Buvo pasiūlyta 15 idėjų bendrai veiklai, iš kurių 3 renginiai pasirinkti kaip labiausiai visiems priimtini. Tai Betliejaus Taikos ugnies akcija, prie kurios įgyvendinimo šiais metais prisijungtų dar 5 skautiškos organizacijos; Skautiškos parodos 2007 m. įgyvendinimas bei „Gerojo darbelio” akcija visos Lietuvos mastu.

Šios bei kitos idėjos dar bus aptartos kiekvienoje organizacijoje, o kitas „apskritojo stalo “ susitikimas įvyks liepos 2 dieną, Vilniaus skautų centre.

„Tai yra pirmasis tokio lygio susitikimas, kai prie vieno stalo susėdo visos skautiškos organizacijos aptarti bendrų reikalų. Labai džiaugiuosi, kad į tokią iniciatyvą sureagavo visos skautiškos organizacijos. Dar smagiau, kad po susitikimo atsirado aiškios idėjos, kaip bendrai galime prisidėti prie skautų judėjimo šimtmečio minėjimo Lietuvoje," – įspūdžiais dalijosi Lietuvos skautijos vyriausioji skautininkė Gražina Kačergytė.

LS VRS