Kas Naujo?

Skautų naujienos

2006-05-19

Lietuvos skautija - pripažintas socialinis partneris

Lietuvos skautija kartu su 23 institucijomis ir organizacijomis įgyvendina projektą „JUMS“. Tai Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektas, kurio tikslas – prisidėti prie socialinę atskirtį patiriančių jaunų žmonių motyvavimo ir sugrąžinimo į darbo rinką.

EQUAL - tai Europos Bendrijų iniciatyva, kuri išbando ir skatina naujus kovos būdus su darbo rinkoje egzistuojančia visų formų diskriminacija ir nelygybe, kurią patiria tiek dirbantys, tiek ir ieškantys darbo asmenys.

Lietuvoje šiuo metu yra vykdomi 28 šios programos struktūriniai projektai. Lietuvos skautija būti partnere projekte „JUMS“ buvo pakviesta 2004 metais, ruošiant projekto paraišką. 2005 birželio 1 d. visos sutartos veiklos buvo pradėtos įgyvendinti, o nuo šių metu gegužės iki spalio, vadovaujant Lietuvos skautijos koordinatoriui šiame projekte Mykolui Bialogloviui, vadovų komanda įgyvendins motyvavimo ir ugdymo programą 50 –čiai nedirbančių/nesimokančių jaunuolių. Motyvavimo ir ugdymo programa yra parengta pagal skautišką metodiką ir patyrimą. Tuo tikslu bus pravesti 5 patyriminiai žygiai, vykdomos grupinės užduotys, individualūs pokalbiai visų užsiėmimų metu. Po skautiškų „išgyvenimų“ šiems jaunuoliams dar bus suteiktos profesinės žinios, o 2007 metų pabaigoje projektas pasibaigs. Visų partnerių parengta socialinės atskirties mažinimo metodika bus pasiūlyta valstybinėms institucijoms bei įdiegta į viešąją praktiką.

Reikia paminėti, jog struktūrinių projektų įgyvendinimas kelia ir socialinės partnerystės tikslus, kai siekiama, jog valstybėje egzistuojančiomis problemomis rūpintųsi kelios organizacijos/institucijos. Todėl projekto sėkmė priklauso ir nuo to, kokią patirtį turi partneriai, kaip projekto partneriai sugeba pasidalinti atsakomybėmis bei kaip sugeba vykdyti įsipareigojimus.

Daugiau apie projektą - http://www.jums-equal.lt

Vadovaujantis projekto partneris:

Viešosios politikos ir vadybos institutas, projekto vadovė – Edita Šaltenienė.

Projekto partneriai:

1. Alytaus apskrities viršininko administracija
2. Alytaus darbo birža
3. Alytaus darbo rinkos mokymo centras
4. Alytaus jaunimo ir suaugusiųjų mokykla
5. Alytaus rajono savivaldybės administracija
6. Druskininkų darbo birža
7. Druskininkų jaunimo užimtumo centras
8. Eičiūnų kaimo vaikų ir jaunimo užimtumo centras
9. Lazdijų darbo birža
10. Lazdijų rajono savivaldybės administracija
11. Lietuvos Junior Achievement
12. Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija
13. Lietuvos skautija
14. Pal. J. Matulaičio socialinis centras
15. Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“
16. Varėnos darbo birža
17. Varėnos rajono savivaldybės administracija
18. Varėnos švietimo centras
19. Vilniaus Arkivyskupijos Ekonomo tarnybos Amatų centras
20. Vilniaus darbo birža
21. Vilniaus universitetas
22. Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namai
23. Vilties žiedas

LS VRS