Kas Naujo?

Skautų naujienos

2006-04-03

Medeinos draugovės žygis "Už stiklo"

Balandžio pirmoji, rytas, maždaug pusė devynių. Visi susirinkę žygiui “Už stiklo”, autobusas jau prieš nosį. Pamažu visos sulipame į jį. Važiuojame maždaug penkiolika minučių. Paskui išlipus einam apie 6-7 kilometrus keliu, su keliais sustojimais, taip pat žaidimais. Pagaliau po ilgo ėjimo išvystame mūsų tikslą – Ievos sodybą.

Pradedame žygiuoti su daina, taisyklingai. Paskui kaip galime greičiau sugužame vidun, apsižiūrim, apsiuostom, įsikuriam. Paskui gaunam valgyti, ir pasidalinusios dviem grupėm išsiskirstom – viena lieka didesniąjam kambary, kita eina į vadovų kambarėlį. Per kelias valandas (tiksliai pasakyt negaliu, aš beveik nesiorientavau:]) mes išmokstam sutartinius kelio ženklus, nusirašom morzės abėcėlę, pakalbam apie laužus, apie kirvio/peilio naudojimą, pirmąją pagalbą. Paskui vėl visi kartu, dar po kokios valandikės – einam miškan. Programa kol kas mums paslaptis, bet nujaučiame, kad bus kažkas panašaus į kliūčių ruožą. Ir mes beveik atspėjam – mums reikia sukurti laužą ir ant jo išsivirti arbatos, surišti mazgą ant medžio su spec. sąlygomis, padaryti neštuvus ir pernešti žmogų, sekti kelio ženklus ir suradus lapuką iššifruoti morzės abėcėlę. Randame sakinį “Skautas sąžiningai atlieka visas pareigas” (geležinis skauto priesakas).
Vakare turime puikų Spice Girls pasirodymą su nuostabiomis reklamomis, amžinai žvengiančius žiūrovus (Sima ir Ieva), apšildančią grupę ir amžinai trukdančią galiorką :] Paskui bandėme užmigti, bet apie antrą valandą ryto/nakties jau lipom laiptais aukštyn, į verandą. Ką ten veikėm, tebūnie didelė paslaptis :] Paskui dauguma užsimiegoję nusileidom atgal ir vėl sugulėm.
Kitą rytą padarėm rytinę mankštelę, pavalgėm ir vėl žygiavom miškan. Šįkart turėjom pastatyti baldą teturėdami kirvį ir nelabai daug virvės. Viena komanda pastatė minkštą fotelį su padanga, o kita stalą ir spintutę. Paskui turėjome pralįsti pro tinklo plyšius, dar sukūrėm dovanėlę (per kelias minutes) - mūsų draugelį indėną Nejudantį Medį, kuris mokėjo puikiai užsimaskuoti. Taip pat padarėme ir jo sūnų, Skraidančią Šišką. Pristatę dovanas grįžom namo, VĖL valgėm, piešėm žmonių paveikslus, ir VĖL valgėm kondensofkę su sausainiais. Po kiek laiko buvo uždarymo rikiuotė, ir žaidimas skruzdėliukas. Paskui visi liūdnai ir labai labai nenoromis palikome Ievos sodybą ir išžygiavom link stotelės, o paskui sėkmingai parvažiavom namo, ir pilnos naujų įspūdžių išsiskirstėm.

Sesė Virga.