Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-11-07

Praūžė draugininkų mokymai

Kaune įvyko draugininkų mokymai

Kai aplink visi tik ir šnekėjo apie Jūrų skautų gimtadienį ir kaip jie tai kietai pavarė, akademikai studentiškai atkalė savo gimtadienį, kažkur Kaune įvyko draugininkų mokymai. Senai apie tokius negirdėjot? Ane? Ir nors šitie buvo karts nuo karto reklamuoti, vis tiek pasakysite: „Kodėl aš tik dabar apie tai sužinojau?“ Bet jie įvyko ir įvyko sėkmingai.

 


Patys mokymai labiau priminė mini stovyklą, kurioje esami ar būsimi draugininkai gyveno kaip paprastos skautų skiltys: klausėsi komendanto švilpukų, budėjo su šluotomis bei samčiais rankose, vykdė įvairias užduotis, klausė ką sako  vadovas ir pagal nuopelnus rinko taškus, kurie į lentelę subyrėdavo rikiuotės metu. Taip pat neapsieita be žaismingos sueigos ir sueigų planavimo, vakaro laužų ir kitų skilties gyvenimui būdingų nuotykių. Tačiau, ar nekyla Jums klausimas, tai kur gi čia mokymai? Čia gi draugininkų mokymai, o ne savaitgalinė stovykla. O mes kaip tik pagalvojom, kad jeigu vadovas pats neragavęs skautiško gyvenimo skiltyse, tai kaip jis gali „žiūrėti į pasaulį berniuko akimis“ ir sėkmingai vadovauti ne tik kad skilčiai, bet ir visia draugovei?

 Kartu su stovyklavimu skiltims buvo pateikta daug informacijos apie pačias skiltis, kaip jos kuriamos, auga, vystosi. Kaip susišnekėti su skilties nariais bei kaip į ją priimti naują žmogų. Diskusijų metu nuspręsta, kad vis gi  klasikinis skilčių modelis yra pats veiksmingiausias ir vadovas draugininkas turėtų dirbti su skiltininkais ir paskiltininkais, kurie vadovauja jei ne vienodo, tai bent labai panašaus amžiaus vaikams. Taip pat nebuvo praleisti ir su patyrimo laipsniais bei specialybėmis susiję klausimai.
 O kad jau nusprendėme pasimokyti, tai mokėmės non-stop ir „gazavom“ kaip reikalas, kad tik nenueitų nė viena minutė veltui. Taip ir išėjo, kad ir apie skautišką literatūrą, žaidimus, stovyklas ir apie kitų organizacijų, veikiančių ne tik Lietuvoje ar kaimyninėse šalyse, geruosius pavyzdžius, vakaro laužų tipus ir kita naudinga  bei aktualia informacija pasidalinta.

Apibendrinant, galima sakyti, kad mes norėjom, kad draugininkai ne tik pamatytų kaip viskas daroma iš vidaus, ne tik visa tai praleistų per savo jausmus, bet ir paaiškinti  ir kad vadovai suprastų dėl ko kas yra daroma ir buvo padaryta.

Visa mokymų medžiaga čia

Jei norite patirtį kažką panašaus, drąsiai sakykite ir mes tavažiuosime pas Jus!


Brolis Pavel ir sesė Martė