Kas Naujo?

Skautų naujienos

2006-02-28

Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas

2006 metų vasario 24-26 dienomis Kaune įvyko Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimas.

Suvažiavimo metu buvo nuveikta tikrai daug: svarstyti Lietuvos skautijos įstatų pakeitimai, susiję su asociacijų įstatymu, rinkta nauja taryba, kontrolės ir etikos komisijos. Lietuvos skautijos vadovų suvažiavime dalyvavo virš 120 skautijos vadovų.

Tarybos nariai dvejiems metams:

Jolita Buzaitytė - Kašalynienė - pirmininkė
Arūnas Kemežys
Antanas Šaduika
Darius Budzinauskas
Liudas Gikaras
Mindaugas Mincė
Ugnius Meškas
Laura Jankauskaitė-Jurevičienė

Tarybos nariai vieneriems metams:

Aušrinė Baltulionytė
Arūnas Kazlauskas
Vitalija Velavičienė
Živilė Vaitkūnienė
Žilvinas Čėsna
Rima Lukošienė
Tomas Broga
Antanas Jogminas

Etikos komisija:

Mečislovas Raštikis - pirmininkas
Benita Mincevičiutė
Giedrius Vaidelis
Birutė Laurinaitytė
Birutė Norkienė

Kontrolės komisija:

Onutė Mincienė - pirmininkė
Aušra Skinderytė
Irena Valatkevičienė
Audrius Jasinskas
Saulius Arlauskas

Vyr.skautininke buvo perrinkta sesė Gražina Kačergytė

Sveikiname naują Lietuvos skautijos Tarybą, komisijas bei vyriausiąją skautininkę!

LS VRS