Kas Naujo?

Skautų naujienos

2006-02-20

"Mini grantų" konkurso rezultatai

Lietuvos skautija, kaip ir kasmet, skelbė „Mini grantų“ konkursą vienetų iniciatyvoms remti, kuriame galėjo dalyvauti LS struktūriniai vienetai – kraštai, tuntai, draugovės, delegavę savo atstovus dalyvauti Projektų ir paraiškų rašymo seminare.

Šiemet kraštų iniciatyvų rėmimo konkurso tema buvo „Lietuviais esame mes gimę". Projektai turėtų skatinti pilietiškumą bei tautiškumą, o taip pat skilčių veiklą vienetuose, teikiančiuose paraiškas.

Maksimali suma, skiriama vienam projektui: 1500Lt.

Finansavimas pasiskirste taip:

"Merkys-2006" (Marijampolės kraštas) - 700 lt,
"Lietuvos aidai Europoje" (Kauno kraštas) - 700lt,
"Nemunas dvaro lange" (Tauragės kraštas) - 800 lt,
"Atverkim gimtojo krašto, Šiaurės Skalvos, praeities paslaptis" (Tauragės kraštas) - 900 lt,
"Etnoskautauk!" (Šiaulių kraštas) - 1000 lt,
"Paparčio žiedas" (Šiaulių kraštas) - 1200 lt,
"KINOfiLTras" (Kauno kraštas, Jūrų skautų konferencija)-1300 lt.

Visiems dalyvavusiems norėtųsi palinkėti atidumo, skaitant tema, kruopštumo bei konkretumo dėstant projekto veiklą, metodus, skaičiuojant biudžetą ;)
Sėkmės įgyvendinant sumanymus!