Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-10-03

Spalio 4-oji - jaunesniųjų skautų diena!

Aš trykštu energija žaidamas, pasakodamas ir vaidindamas istorijas, dainuodamas, gamindamas rankdarbius, stovyklaudamas, keliaudamas.

Aš trykštu energija žaidamas, pasakodamas ir vaidindamas istorijas, dainuodamas, gamindamas rankdarbius, stovyklaudamas, keliaudamas. Kartu su Šventuoju Pranciškumi atveriu akis ir ausis kūrinijos grožiui. Sekdamas Mauglio pėdsakais, išgyvenu džiunglių knygos istorijas, kad tapčiau vikrus, sumanus ir naudingas. 

Kaip gera būti jaunesniuoju skautu ir šiandiena, drauge su jumis visais švęsti jaunesniųjų skautų globėjo šv. Pranciškaus dieną. Būtinai paprašysiu savo vilkų gaujos vadovo, kad sueigą šiandiena pradėtume Pranciškaus malda:

Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu

ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta;

santaiką, kur vyrauja barniai;

vienybę, kur yra skilimas;

tikėjimą, kur kankina abejonės;

tiesą, kur viešpatauja klaida;

viltį, kur braunasi nusiminimas;

džiaugsmą, kur slegia liūdesys;

šviesą, kur užgulusios tamsybės.

 

Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau

kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas;

kitus suprasti, o ne pats būti suprastas;

kitus mylėti, o ne pats būti mylimas,

nes kas duoda – gauna, kas atleidžia, tam atleidžiama,

kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi.

Amen.

O tada jau net įsivaizduoju kiek įdomybių mūsų lauks. Kviečiu ir tave pasinerti į įspūdingą jaunesniųjų skautų dienos pasaulį ir žaisti drauge.

Pradžiai - kryžiažodis

Kaip tau sekėsi keliauti labirintu prie stovyklinio laužo?

Ei, šis rebusas tikrai puikus ar ne?

Sujungus taškus man iškarto norisi sušukti- „Stengsiuos!“

 

Šiandien dar jaunesnysis skautas, o po metų jau būsiu skautu ir tada mano šūkis bus „Budėk!“. Kaip gera būti tokiam šauniam draugų būryje. Dar kartą visus su jaunesniųjų skautų diena. Būtinai pasidalinkite savo įspūdžiais ir šventinės sueigos akimirkomis.