Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-09-18

Draugininkas: stebėti ir organizuoti

Kelėta patarimu vadovui apie ką nepamiršti draugoves savo vadovavimo veikloje...

I. Gyvas reikalas

Vienas iš sudedamųjų skautiško metodo elementų yra asmeninė pažanga. Konkretūs asmeninio pažangumo reiškiniai yra:

 1. patyrimo laipsniai,
 2. specialybės,
 3. ypatingieji ženklai.

Tai yra išoriniai dalykai, bet jie pasiekiami asmeniškomis pastangomis ir gera organizacija. Kad vilkiukai/ skautai tobulėtų ir žengtų pirmyn, geras draugininkas turi tam suteikti galimybę – organizuoti.

II. Pažangumo planas 

Geras draugininkas turėtų:

 1. Tiksliai žinoti ir pagal jo vedamas skautų anketas (asmens žinių lapus) sekti:
 1. koks skautas yra kokio patyrimo laipsnio; 
 2. ko kokiam skautui reikia pasiekti sekančiam patyrimo laipsniui;
 3. kas gali kuriam skautui padėti pasiruošti žinių patvirtinimui;
 4. kas ir kada gali suorganizuoti žinių patvirtinimus;
 5. iš kokių tolimesnių patyrimo laipsnių programos dalykų koks skautas ką jau įtvirtino.
 1. Tą patį tiksliai žinoti ir apie skautų turimas ir einamas specialybes.
 2. Kiekvienam savo skautui parūpinti: 
 1. sekančio jo patyrimo laipsnio reikalavimų lapą (reikalavimai turi būti įdėti į skilties knygą, kad būtų pasiekiami visiems);
 2. kelių jam įdomesnių specialybių programas bei jų reikalavimų lapus ;
 3. literatūros, instruktorių bei patarimų, ką ir kaip daryti žinių patvirtinimui, kaip pasiruošti ir kaip jas įtvirtinti.
 1. Draugovės štabe suskirstyti laiką: 
 1. kada, kas, iš ko ir kur instruktuoja ar organizuoja žinių patvirtinimą;
 2. iki kada ir kokie skautai turi išeiti dalį savo programos ir iki kada įtvirtinti žinias;
 3. laiko paskirstymą ir jau įtvirtintų žinių lentelę skelbti skautų būkle arba periodiškai rodyti sueigose bei užsiėmimuose.
 1. Pažangumo reikalus įtraukti į draugovės štabo darbotvarkę ir juos ten svarstyti.

III. Ypatingieji ženklai

Ypatingiesiems ženklams – Tautiniam, Valstybiniam ir Tarptautiniam – įgyti griebtis ypatingų priemonių. Vienas ar keli sumanūs instruktoriai gali daugiau padėti: papasakoti, pateikti medžiagos.

Visam skautavimui būtina suteikti daugiau turinio ir gilesnių minčių, kad jaunas žmogus, atėjęs skautauti, tikrai turėtų galimybių ugdytis.

Remtasi ištrauka iš knygos „Skautiškųjų vienetų vadovai ir vadovės“( p. 53)